ZGŁOSZENIE Nr PESEL do CEIDG firmy mają czas do 19 maja !!!

2018-05-17


ZGŁOSZENIE Nr PESEL do CEIDG  19 maja mija czas !!!

Obowiązek zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku.

Dotyczy to firm zarejestrowanych przed 2011 rokiem, 2011 roku powstała Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, która już takie dane zbierała. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL czyli jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG to jego wpis zawiera numer PESEL.

Wykreślenie obejmie jedynie te wpisy, które nie mogą być zweryfikowane na podstawie dostępnych baz danych (GUS, Ministerstwo Finansów) i od lat pozostają "uśpione". Aktywnie działający przedsiębiorcy nie muszą się obawiać, że omyłkowo zostaną wyrzuceni z ewidencji.

Problem braku numerów PESEL we wpisach wynika z migracji danych z ewidencji gminnych, którą przeprowadzono w 2011 r. przy tworzeniu rejestru CEIDG - Część "zmigrowanych" wpisów zawierała braki, przede wszystkim brak było kluczowego dla identyfikacji przedsiębiorcy numeru PESEL czego efektem były wpisy do systemu CEIDG zawierające np. tylko imię i nazwisko.

Przed dokonaniem wykreślenia Ministerstwo zweryfikowało wpisy z bazami danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów, wpisy które nie posiadały numeru PESEL, ale posiadały numer NIP lub REGON i dla których była możliwość ustalenia numeru PESEL to na tej podstawie udało się dopisać numer PESEL kilkunastu tysiącom przedsiębiorców. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.

Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami, a zatem w dniu, wbrew doniesieniom medialnym nie zostanie wykreślonych "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przesiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej, wpisy które od lat są nieaktywne, bez danych.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

  1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy były jakieś zmiany po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak – już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.
  2. Jeżeli nie składałeś wniosku, żadnej zmiany, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja „wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna braku numeru PESEL”. Jeśli tak udaj się do dowolnego urzędu gminy/miasta żeby uzupełnić dane.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl