ENGLISH IS FUN AND EASY IN GOKIS PCIM !

2018-04-05


               Kończy się pierwszy semestr kursu j. angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który rozpoczął się w tutejszym GOKiS pod koniec ubiegłego roku. Zajęcia językowe opierają się na zasadach nowoczesnego podejścia w edukacji językowej z uwzględnieniem  specyfiki uczenia się dzieci i innych grup wiekowych.

                Poznawanie i rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych  dzieci odbywa się głównie w trakcie zabaw i gier językowych angażujących możliwie najwięcej zmysłów, a podstawową zasadą jest aktywność poznawcza uczniów indywidualna i zespołowa.

                Montaż tradycyjnych technik takich, jak wycinanki, wyklejanki, zabawy rytmiczne, piosenki, drama i inne,  w połączeniu z zastosowaniem narzędzi informatyczno-interaktywnych: uczniowie pracują na tabletach (ebooki) i z tablicą interaktywną, pozwalają na angażowanie różnych typów inteligencji osób uczących się.

                W tok zajęć wplatane są również elementy tradycji i najważniejszych faktów dotyczących Wielkiej Brytanii i innych z tego obszaru językowego, zgodnie z zaleceniami Rady Europy o wczesnym rozwijaniu komunikacji interkulturowej.

                Zajęcia prowadzone są w grupach nie większych niż 8 osób, przez doświadczoną lektorkę  j. angielskiego będącą  jednocześnie  kulturoznawcą, filologiem i pedagogiem.

                Zainteresowanych zapisami jeszcze w tym semestrze oraz dodatkowymi informacjami zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 609734680 lub w GOKiS Pcim.

Tekst:  NGLS


NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl