Uczniowie ze szkoły podstawowej w Trzebuni w Regionalnym Programie Stypendialnym

2018-03-23


Dwójka uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzebuni Maksym Kruszec uczeń klasy II Oddziału Gimnazjalnego oraz Aleksandra Ostafin uczennica klasy szóstej szkoły podstawowej zostali laureatami Małopolskiego Regionalnego Programu Stypendialnego na rok szkolny 2017/2018. Kwota uzyskanego stypendium wynosi 6000 złotych w Gimnazjum oraz 5000 w Szkole Podstawowej. Serdecznie gratulujemy uczniom.
W sumie już 31 uczniów zostało stypendystami naszej szkoły od 2007 roku (wcześniej 29 uczniów uzyskało stypendium w Gimnazjum w Trzebuni). Gratulujemy wysokich wyników w nauce i konkursach oraz życzymy dalszych sukcesów.
Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne.
Stypendium jest przyznawane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze ww. przedmiotów. 
 
wicedyrektor szkoły
Adam Pawlikowski
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl