OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości przeznaczonych pod użyczenie.

2018-03-22


Wójt Gminy Pcim zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości informację  o wywieszeniu w terminie  od 12.03.2018 r. do  03.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pcim wykazu nieruchomości przeznaczonych pod użyczenie.
Pcim, dnia 12.03.2018 r.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl