NAJŁADNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA - KONKURS

2018-03-12


REGULAMIN KONKURSU

„ NAJŁADNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA

ORGANIZATOR

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PCIMIU, ŚWIETLICA PCIM KRZYWICA ,ŚWIETLICA W TRZEBUNI

CELE

-  popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami  Wielkiej Nocy
-  doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego 
-  prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych

WARUNKI KONKURSU

- każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym styropianowym drewnianym lub z innego trwałego materiału.
- technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia,  wyklejania      itp.)
- praca powinna być wykonana samodzielnie
- do każdej pracy należy dołączyć uzupełnioną kartę informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, z następującymi danymi (imię i nazwisko dziecka/uczestnika, wiek, klasę  miejscowość, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy, podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych)

 

 Pisanki należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu lub Świetlic (w Trzebuni, Stróży lub Pcimiu- Krzywica) do dnia  23.03. 2018 r.

 

UCZESTNICY

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
 I KATEGORIA  - klasa I - IV
II KATEGORIA -  klasa V+

III KATEGORIA  - dorośli 

OCENA PRAC

Przy ocenie pisanek wielkanocnych komisja zastosuje następujące kryteria: wrażenie artystyczne, oryginalność i pomysłowość pracy, dobór i wykorzystanie materiałów, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki), wkład pracy i estetyka wykonania.

UWAGI KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. Pozostałe prace będzie można odebrać w GOKiS Pcim w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl