Szkolenia za bony w Małopolsce

2018-03-02


Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://www.pociagdokariery.pl
 
Kto może skorzystać z projektu?
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:
- mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub
- mają powyżej  50 lat– każdy pracujący niezależnie  od wykształcenia lub
- ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat -  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – rekrutujemy akcyjnie.
 
Jak skorzystać ze szkoleń?
Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.
 
Na Bilans Kariery można umówić się w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski.
 
L.p. Miejsce realizacji dyżuru Termin realizacji
Miejscowość Adres, nr sali data godziny (od-do)
1.        Andrychów Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Andrychowie 14.03.2018 10.30-14.30
(Andrychów, ul. Starowiejska 22b, sala nr 1)
2.        Bochnia   01.03.2018 13.00-17.00
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jana Wiktora w Bochni 15.03.2018 13.00-17.00
ul. Mickiewicza 5 sala na parterze 29.03.2018 13.00-17.00
3.        Brzesko Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku 14.03.2018 14:0 – 18:00      
Plac Targowy 10
4.        Brody k. Kalwarii Zebrzydowskiej OSP Brody 07.03.2018 12.45 - 18.15
5.        Barwałd Średni k. Kalwarii Zebrzydowskiej Świetlica Wiejska przy Szkole Podstawowej 07.03.2018 13.15 - 18.00
6.        Dobczyce   06.03.2018 11.00-15.00
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
7.        32-410 Dobczyce, Rynek 26 26.03.2018 11.00-15.00
8.        Gorlice   02.03.2018 8.00-16.00
Dom Polsko-Słowacki przy ul. Rynek 1 16.03.2018 8.00-16.00
  30.03.2018 8.00-16.00
9.        Gdów Urząd Gminy Gdów 12.03.2018 12.00-17.00
Ul. Rynek 40 (sala konferencyjna oraz sala nr 6)
10.     Grobla Zespół Szkół w Grobli 22.03.2018 9.00-14.00
Grobla 134
11.     Kalwaria Zebrzydowska Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 4 07.03.2018 13.00-18.00
12.     Kęty   14.03.2018 13.00-17.00
Dom Kultury w Kętach przy ul. Żwirki i Wigury 2a (sala 121 w budynku głównym) 21.03.2018 13.00-17.00
13.     Krzeszowice Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 22.03.2018 13.00-17.00
im. Kazimierza Wyki
32-065 Krzeszowice
Pl. Fr. Kulczyckiego 1
14.     Leńcze Zarzyce Wielkie k. Kalwarii Zebrzydowskiej   07.03.2018 12.30-18.30
OSP Zarzyce Wielkie
15.     Jordanów Urząd Miasta Jordanowa 20.03.2018 10.30-14.30
Rynek 1, sala obrad
16.     Michałowice Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach 19.03.2018 16.00-19.00
17.     Mikluszowice k. Bochni Świetlica Wiejska w Mikluszowicach 15.03.2018 13.00-17.00
18.     Miechów Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie 22.03.2018 14.00-18.00
Plac Kościuszki 7 Miechów
19.     Myślenice Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego 05.03.2018 13.30-17.00
Rynek 8/9 07.03.2018 13.30-17.00
32-400 Myślenice 19.03.2018 13.30-17.00
20.     Nowy Targ Punkt Informacyjny „Fundusze Europejskie w Małopolsce” w Nowym Targu 08.03.2018 12.00-16.00
Al. 1000-lecia 35,
34-400 Nowy Targ 22.03.2018 12.00-16.00
21.     Oświęcim Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI przy ul. Nojego 2B  22.03.2018 13.00-17.00
22.     Proszowice Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach 13.03.2018 11.00-15.30
ul. Krakowska 11
32-100 Proszowice
Sala nr 17 20.03.2018 11.00-15.30
23.     Rabka Zdrój Sala Obrad Urzędu Miejskiego Rabka Zdrój 08.03.2018 12.00 -16.00
Ul. Parkowa 2
24.     Raciechowice Urząd Gminy w Raciechowicach (sala obrad) 06.03.2018 11.00-15.00
25.     Radgoszcz Szkoła Podstawowa w Radgoszczy Plac Św. Kazimierza 10 20.03.2018 14.00-18.00
26.     Skawina Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie przy ul. Rynek 12 15.03.2018 12.00-16.00
22.03.2018 12.00-16.00
27.     Słomniki Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4 27.03.2018 16.00-19.00
28.     Sułkowice Urząd Miejski w Sułkowicach 08.03.2018 10.30-15.30
Rynek 1
32-440 Sułkowice 12.03.2018 10.30-15.30
29.     Szczurowa Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej 22.03.2018 14.00 – 18.00
Ul. Rynek 4
30.     Wadowice Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach 06.03.2018 10.00-15.00
ul. A. Mickiewicza 27
pok. 302 III p. 20.03.2018 10.00-15.00
31.     Zakopane Urząd Miasta Zakopane 26.03.2018 15.00-19.00
34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13
Powiatowy Urząd Pracy 27.03.2018 10.00-15.00
W Zakopanem
Ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14
 
32.     Zabierzów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie 29.03.2018 14.00-17.00
ul. Cmentarna 2
33.     Zielonki Urząd Gminy Zielonki 21.03.2018 10.30-15.30
ul. Krakowskie Przedmieście 116
 
Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie tel.: 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow [at] wup-krakow.pl lub z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu tel.: 18 442 94 90 e-mail: centrum.nowysacz [at] wup-krakow.pl lub z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie tel.: 14 626 99 40 e-mail: centrum.tarnow [at] wup-krakow.pl.
Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek Kariera” tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera [at] wup-krakow.pl.
 
Z jakich szkoleń można skorzystać?
Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:
- językowe w połączeniu z egzaminem;
- informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min.  pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
- kurs prawa jazdy kat. A, B, C+E;
- zarządzanie projektami.
Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz w biurze projektu „Kierunek Kariera”.
Projekt ten jest przedsięwzięciem wyróżniającym nasz region na tle innych poprzez swój zasięg. Będzie realizowany do połowy 2023 roku.
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl