Sołtysi


Kontakt z Sołtysami poszczególnych sołectw odbywa się za pośrednictwem Urzędu Gminy Pcim - Biuro Rady Gminy Pcim, e-mail: rada [at] pcim.pl, tel. 12 27 48 050 wew. 22

Sołectwa:
- Pcim Centrum
- Pcim Sucha
- Pcim Krzywica
- Stróża Dolna
- Stróża Górna
- Trzebunia

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl