IX GMINNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY PCIM

2018-02-09


Regulamin IX Gminnego Turnieju Szachowego organizowanego przez GOKiS Pcim  21 luty 2018

Cel Turnieju: Rozwijanie zainteresowań szachowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja szachów na terenie Gminy Pcim, integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

Patronat: Wójt Gminy Pcim

Patronaty medialne: miasto.info.pl , Dziennik Polski

Sponsorzy: Krakowski Bank Spółdzielczy o/Pcim

Termin: środa 21 luty 2018, godz. 9.00 (przewidywane zakończenie-godz.14.00                

                        Miejsce: Budynek OSP Pcim 

System: szwajcarski, kojarzenie komputerowe, 5 – 7 rund, tempo 15 min na zawodnika,   przewidziany jest podział  grających  uczestników na cztery grupy wiekowe

Zasady udziału: Turniej jest kierowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych  z terenu Gminy Pcim: warunkiem jest znajomość zasad gry w szachy. Uczestnicy w dniu Turnieju zobowiązani są do uiszczenia wpisowego w wysokości 5 zł. od zawodnika. Zgłoszenia do turnieju do dnia 16 lutego 2018 , ilość miejsc ograniczona. Zapisów można dokonać u instruktora na zajęciach, mailem gokpcim [at] op.pl, telefonicznie 12 2748039,lub osobiście w biurze GOKiS (strażnica, II p.)  Zgłoszenia może dokonać szkoła (nauczyciel),uczestnicy lub rodzice indywidualnie. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, szkołę, klasę . Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć na Turniej zgodę rodzica bądź opiekuna wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (wzory w załączeniu).

Nagrody:    Organizator przewiduje za I, II i III miejsca puchary, nagrody i dyplomy a dla pozostałych uczestników dyplomy i nagrody pocieszenia

Pozostałe informacje:  W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego oraz postanowienia Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do koniecznych zmian Regulaminu i wyłączne  prawo jego interpretacji. Postanowienia związane z dojazdem zawodników na Turniej pozostają do uzgodnienia z Organizatorem po zamknięciu list zgłoszeń.

                                                                                                                  Koordynator Turnieju   mgr Maria Zduń

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl