Uwaga Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe!!! TURYSTYCZNA PODKOWA ogłosiła nabór wniosków

2018-02-01


Ogłoszenie dotyczy naboru wniosków z zakresu:
- imprez promocyjnych
- zachowania dziedzictwa lokalnego
- zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnych, z uwzględnieniem edukacji mieszkańców w zakresie ekologii, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Termin naborów od 09.02.2018 do 26.02.2018

Więcej szczegółów dotyczących poszczególnych naborów na stronie:

- imprezy promocyjne: http://www.turystycznapodkowa.pl/nabor_wnioskow-read-2-30.html

- zachowanie dziedzictwa lokalnego: http://www.turystycznapodkowa.pl/nabor_wnioskow-read-2-32.html

- zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnych, z uwzględnieniem edukacji mieszkańców w zakresie ekologii, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu: http://www.turystycznapodkowa.pl/nabor_wnioskow-read-2-33.html

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Turystyczna Podkowa

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl