Uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek OSP zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości

2018-01-02


W dniu 28 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Pcim odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczym Stażom Pożarnym z Pcimia, Stróży i Trzebuni, wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Gmina Pcim otrzymała dotację w wysokości 33 900 zł. z przeznaczeniem na zakup: torb ratowniczych PSP R1 dla każdej jednostki oraz dwa defibrylatory dla Stróży i Trzebuni.

Przekazania wyposażenia dla przedstawicieli jednostek OSP dokonał Wójt Gminy Piotr Hajduk.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl