Deklaracje - podatki


Informacja

Formularz deklaracji osób prawnych czytelnie wypełniony należy złożyć w terminach:
– deklaracja na podatek od nieruchomości do 31 stycznia danego roku podatkowego,
– deklaracja na podatek rolny i podatek leśny do 15 stycznia danego roku podatkowego

  • stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy na rok 2019 wynosi: 135,90 zł,
  • stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny na rok 2019 wynosi: 271,80 zł,
  • stawka podatku leśnego  za 1 ha fiz. lasu na rok 2019 wynosi: 42,2356 zł,

w Urzędzie Gminy Pcim, pokój Nr 2 w godzinach urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:45-15:45  lub za pośrednictwem poczty.

Telefon kontaktowy (12) 274 80 50 wew. 26

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl