Deklaracje - podatki


Informacja

Formularz deklaracji osób prawnych czytelnie wypełniony należy złożyć w terminach:
– deklaracja na podatek od nieruchomości do 31 stycznia danego roku podatkowego,
– deklaracja na podatek rolny i podatek leśny do 15 stycznia danego roku podatkowego

  • stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy na rok 2019 wynosi: 135,90 zł,
  • stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny na rok 2019 wynosi: 271,80 zł,
  • stawka podatku leśnego  za 1 ha fiz. lasu na rok 2019 wynosi: 42,2356 zł,

w Urzędzie Gminy Pcim, pokój Nr 2 w godzinach urzędowania; Poniedziałek: 7:30-17:00; Wtorek - Piątek: 7:30-15:30  lub za pośrednictwem poczty.

Telefon kontaktowy (12) 274 80 50 wew. 26

 

Aktualne wzory deklaracji, obowiązujące od 01.07.2019 r. można pobrać z poniższych odnośników:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001104

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105

 

Dla deklaracji składanych do 30.06.2019 r. należy użyć wzorów z poniższego działu "Pliki do pobrania"

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl