Deklaracje - podatki


Informacja

Formularz deklaracji osób prawnych czytelnie wypełniony należy złożyć w terminach:
– deklaracja na podatek od nieruchomości do 31 stycznia danego roku podatkowego,
– deklaracja na podatek rolny i podatek leśny do 15 stycznia danego roku podatkowego
> stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy na rok 2018 wynosi: 131,225 zł,
> stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny na rok 2018 wynosi: 262,45 zł,
> stawka podatku leśnego  za 1 ha fiz. lasu na rok 2018 wynosi: 43,3532 zł,
w Urzędzie Gminy Pcim, pokój Nr 2 w godzinach urzędowania: poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 745-1545  lub za pośrednictwem poczty.

Telefon kontaktowy (12) 274 80 50 wew. 26.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl