Konferencja Podsumowująca Projekt „Bezpieczna+” w Szkole Podstawowej w Trzebuni

2017-12-22


W dniu 20 grudnia 2017 roku o godzinie 12. 00 w Szkole Podstawowej w Trzebuni odbyła się Konferencja Podsumowująca Projekt „Bezpieczna+”. Na uroczystą Konferencję która kończy działania związane z projektem przybyli: Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk, Wójt Gminy Tokarnia: Władysław Piaściak,  ksiądz proboszcz parafii Trzebunia Kazimierz Czubat,sekretarz gminy Tokarnia Marian Cieślik, dyrektor domu kultury Tokarnia Bartlomiej Dyrcz, Sołtys Trzebuni Józef Oskwarek, Stanisław Winter, radny z Trzebuni Grzegorz Ostafin, Iwona Zięba pracownik ZOS w Pcimiu, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Bylica , Zbigniew Bylica, Ewa Kmera, Mateusz Matoga,  Grazyna Zięba , Janina Kropiowska, Maria Kozak , Marcelina Hodurek,  Olga Ciaputa, Sara Oskwarek, Jacek Szymanski, Mariusz Pustuła oraz uczniowie szkoły. Na początku konferencji wicedyrektor szkoły (Szkolny Koordynator Projektu) przedstawił działania projektowe w ramach „Bezpieczna +” a było ich bardzo wiele zważywszy na to, iż projekt trwał od września do grudnia 2017 roku. Działania projektowe to:
1. Warsztaty dla uczniów z psychologiem „Jak moja wiedza i umiejętności może służyć drugiemu człowiekowi
2. Zajęcia Klubu Naukowca
3. Zajęcia Klubu Filmowca
4, Obóz warsztatowo - integracyjny w Białym Dunajcu (3 –y dniowy)
5. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
6. Szkolenie z socjologiem „Konkurencja rówieśnicza – powody, skutki i przeciwdziałania
7. Konkurs plastyczny Odpowiedzialność = Bezpieczeństwo („Jesteś odpowiedzialny za to co oswoiłeś”)  
8. Akcja Wielka Paczka Świąteczna Wdzięczność Młodych Serc
9. Konferencja podsumowująca projekt

Podczas trwania projektu uczniowie podzieleni na grupy projektowe: Klub Naukowca – Fizycy, Klub Naukowca – Chemicy, Klub Filmowców za zadanie mieli przygotować filmy jeśli chodzi o Klub Naukowca uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowali doświadczenia nagrane kamerą cyfrową zakupioną z funduszy projektowych, które posłużą nauczycielom na zajęciach jako pomoc naukowa demonstracje doświadczeń z zakresu chemii i fizyki. Klub filmowców za zadanie miał nagrać fabularyzowane odcinki Legendy Kliszczackie w oparciu o książkę o tym samym tytule Mariana Cieślika. Podczas trwania Konferencji widzowie mieli okazję obejrzeć premierę 3 Legend Kliszczackich oraz doświadczenia nagrane kamerą. Nie zabrakło również kolęd gdyż Konferencja odbywała się w okresie przedświątecznym. Kolędy były w wykonaniu uczniów szkoły. Na zakończenie Konferencji Pan Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk podziękował uczestnikom za trud włożony w działania projektowe oraz złożył życzenia świąteczne zebranym uczestnikom konferencji. Podczas trwania konferencji Pan Wójt Piotr Hajduk, Pani dyrektor Bernadeta Paleczny oraz Wicedyrektor Szkoły Adam Pawlikowski wręczyli nagrody dla uczniów, którzy zostali laureatami konkursu plastycznego w ramach projektu „Bezpieczna+” nt: Jesteś odpowiedzialny za to co oswoiłeś. W projekcie brało udział 35 uczniów pod kierunkiem nauczycieli: Doroty Ruśkowskiej – Misztal (Klub Filmowcy), Marceliny Baran – Czesnowskiej (Klub Naukowców – Fizyka), Izabeli Grzesik (Klub Naukowców – Chemia) Wielką Paczka Świąteczna Wdzięczność Młodych Serc koordynowała pani  Anita Szybut.

Z funduszy projektowych opłacono: zajęcia z filomu, chemii i fizyki, trzy dniowy pobyt uczestników w Białym Dunajcu na obozie integracyjno – studyjny,  zakup kamery cyfrowej, zakup materiałów papierniczych i drukarskich, usługę szycia strojów do filmu Legendy Kliszczackie, usługę zajęć warsztatowych z socjologiem, psychologiem oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zakupienie niezbędnych artykułów żywnościowych do Wielkiej Paczki Świątecznej, zakup nagród dla laureatów konkursu, plastycznego, zakup usługi oraz dojazdu związanych z zajęciami laboratoryjnymi na Politechnice Krakowskiej. Dofinansowanie do projektu wyniosło 14 500 złotych (czternaście tysięcy pięćset złotych) środki własne z Gminy Pcim wynosiły 3700 złotych razem funduszy projektowych na realizację „Bezpieczna+” przeznaczono 18200 złotych. Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wnieśli swój wkład w realizację zadań projektowych.
Projekt Bezpieczna+ realizowany przez Wojewodę Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Kuratora Oświaty
Wsparcie finansowe na działania w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”.

Szkolny Koordynator Projektu
Wicedyrektor szkoły
mgr Adam Pawlikowski

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl