Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 r.

2017-12-22


HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Z TERENU GMINY PCIM W 2018 ROKU

L.P. MIEJSCOWOŚCI MIESIĄC
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Trzebunia i Stróża - od granicy Myślenic-od roli Miłogoszcz do granicy Pcimia- do roli Siódmowo 2 19 19 16 12 9 i 23 7 i 21 4 i 18 1 1 5 3
2. Stróża - od granicy Myślenic - od roli Mała Gromada, Zarębki do granicy Pcimia-do roli Słowikówka 3 20 20 17 14 11 i 25 9 i 23 6 i 20 3 2 6 4
3. Pcim - Świątki, Górzany, Chałupniki, Mizery, Gromki, Pcim Krzywica, Nadrabie, Hajdamaki 3 21 21 18 15 11 i 26 9 i 24 6 i 21 4 3 7 5
4. Pcim Sucha, Działy 4 22 22 19 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 5 4 8 6
5. Pcim - Łuczany, Kąt, Pcim Centrum, Madoń, Marchówka, Krzczonówka  5 23 23 20 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23 6 5 9 7

Odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych (niepochodzących z działalności gospodarczej), remontowo-budowlane i problematyczne odbierane będą 1 raz w roku bezpośrednio z terenu posesji w terminie uzgodnionym wcześniej przez właściciela nieruchomości z Zakładem Utylizacji Odpadów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Utylizacji Odpadów pod nr tel. 12 272 03 35 lub w Urzędzie Gminy Pcim pod nr tel. 122748050 wew. 19.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl