Czystość i Porządek


HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Z TERENU GMINY PCIM W II PÓŁROCZU 2017 ROKU

L.P. MIEJSCOWOŚCI LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
1. Trzebunia
Stróża –od granicy Myślenic-od roli Miłogoszcz
do granicy Pcimia- do roli Siódmowo
8,22 5,19 2,16 9 6 4
2. Stróża- od granicy Myślenic –od roli Mała
Gromada, Zarębki do granicy Pcimia-do roli
Słowikówka
10,24 7,21 4,18 10 7 5
3. Pcim- Świątki, Górzany, Chałupniki, Mizery,
Gromki, Pcim Krzywica, Nadrabie, Hajdamaki
11,25 8,22 5,19 11 8 6
4. Pcim Sucha, Działy 12,26 9,23 6,20 12 9 7
5. Pcim- Łuczany, Kąt, Pcim Centrum, Madoń,
Marchówka, Krzczonówka
13,27 10,24 7,21 13 10 8

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i remontowo – budowlanych odbędzie się w miesiącu październik bezpośrednio z gospodarstw domowych po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym do UG Pcim do 22 września 2017 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Utylizacji Odpadów pod nr tel. 12 272 03 35 lub w Urzędzie Gminy Pcim pod nr tel. 122748050 wew. 19.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl