Czystość i Porządek


Od stycznia 2021r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
- 25,00 zł/miesięcznie za osobę/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- wprowadzona zostaje ulga za kompostownik – 2 zł/mieszkaniec/miesiąc. Kompostownik można po jego utworzeniu zgłaszać już od 1 stycznia 2021 r. Po złożeniu deklaracji (z zadeklarowanym kompostownikiem) ponownie zostanie przeliczone roczne zobowiązanie razem z ulgą.

Od stycznia 2021r. opłata dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi:
- 180,00 zł/rocznie/nieruchomość/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Od dnia 09.09.2019 r. obowiązuje nowy numer konta bankowego Gminy Pcim do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 28 8591 0007 0230 0470 0042 0461

Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Pcim z aplikacją „Kiedy śmieci”


1. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PCIM
W OKRESIE  I.2022 - XII.2022 ROKU

Zgłoszenia - uwagi związane bezpośrednio z odbiorem - w dniu odbioru wyznaczonym dla danej miejscowości należy kierować na nr tel.: 12 27 20 329 lub 12 27 20 335

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O.
32-400 MYŚLENICE, UL. SŁOWACKIEGO 82
tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63
biuro@skladowisko.com.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PCIM W 2022 ROKU

MIEJSCOWOŚĆ

ROK 2022

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Trzebunia, Stróża – od granicy Myślenic - od roli Miłogoszcz do granicy Pcimia - do roli Siódmowo

21

18

18

8

7

3

1

5

9

7

18

16

23

20

18

15

26

23

21

2

Stróża- od granicy Myślenic – od roli Mała Gromada, Zarębki do granicy Pcimia - do roli Słowikówka

24

21

22

11

9

6

4

4

12

10

17

15

25

23

20

18

25

26

24

3

Pcim- Świątki, Górzany, Chałupniki, Mizery, Gromki, Pcim Krzywica, Nadrabie, Hajdamaki

25

22

23

12

10

7

5

10

13

11

21

19

26

24

21

19

29

27

25

4

 

Pcim Sucha, Działy

 

26

23

24

13

11

8

6

11

14

12

22

20

27

25

22

20

30

28

26

5

Pcim- Łuczany, Kąt, Pcim Centrum, Madoń, Marchówka, Krzczonówka

27

24

25

14

12

9

7

12

15

13

23

21

28

26

23

21

31

29

27

INNE USŁUGI, ŚWIADCZONE
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PLANOWANY TERMIN ZBIÓRKI

GDZIE ZGŁASZAĆ

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

Kwiecień 2022

Wrzesień 2022

Urząd Gminy Pcim
- osobiście: pok. 21
- telefonicznie:
12 274 80 50
wew. 19

1 – 15 kwietnia 2022

15 – 27 sierpnia 2022

- ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
- OPONY Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (do 8 szt.),
- ODPDY PROBLEMATYCZNE

Odbiór wykonany będzie do 2-wóch miesięcy od daty zgłoszenia. Termin odbioru przekaże Wykonawca usługi.

Zgłoszenia w trybie ciągłym
III-VIII 2022

- ODPADY Z DROBNYCH REMONTÓW (prowadzonych we własnym zakresie)
Limit do 200 kg/rok/nieruchomość

Właściciel nieruchomości dostarcza do PSZOK: ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice, czynny w dni robocze pn.-pt. 7:00-17:00 oraz sobota 7:00-13:00

Zgłoszenia w trybie ciągłym
I-XII 2022

 

Terminy uiszczania opłat:
- I rata do 15 marca;
- II rata do 15 maja;
- III rata do 15 września;
- IV rata do 15 listopada.

Reklamacje - przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez Uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy Pcim, wg następującej kolejności i zasad:
1. Forma:
1) telefonicznie - nr tel. 12 27 48 050 wew. 19;
2) e-mail na adres: osrodowiska@pcim.pl;
3) e-PUAP, adres ESP - Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: „/120904/skrytka”;
4) pisemnie - pocztą na adres: Urząd Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563;
5) pisemnie – osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Pcim.
2. Zasady:
1) Formy: telefoniczną i e-mail (określone w ust. 1 pkt 1-2) należy stosować w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych związanych z cyklicznymi odbiorami określonymi w harmonogramie lub odbiorami, które podlegają zgłoszeniu do Urzędu Gminy Pcim, jeśli zdarzenie wystąpiło w dniu odbioru bądź w ciągu 2-óch dni od planowanej daty odbioru;
2) Formy: e-PUAP, pisemną lub osobiście (ust. 1 pkt 3-5)  należy stosować w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych przekraczających termin 2-óch dni od planowanej daty odbioru (określony w ust 2 pkt 1)


2. Sposób segregacji odpadów komunalnych

 

 

„PAPIER
I TEKTURA”

(worek/pojemnik
min. 80ml)

„SZKŁO”

(worek/pojemnik
min. 80ml)

„PLASTIK - TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE”

(worek/pojemnik min. 80ml)

„ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI,
 W TYM ODPADY ZIELONE”
(worek/pojemnik min. 80ml)

„ZMIESZANE NIESEGREGOWANE” (worek/pojemnik min. 80ml)

Opakowania z papieru, kartony, tektura (także falista), katalogi, ulotki, prospekty, gazety
i czasopisma,

papier szkolny
i biurowy,

zadrukowane kartki,

zeszyty i książki,

papier pakowy, torby
i worki papierowe, itp.

 

- ODBIERANE
Z POSESJI ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM

Butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych,

słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek)

szklane opakowania
po kosmetykach,

inne opakowania szklane, itp.

 

- ODBIERANE
Z POSESJI ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM

Plastikowe butelki po napojach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania) i kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach
i sokach, puszki po konserwach, folia aluminiowa, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki
z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z kilku surowców), zniszczone ubrania itp.

Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw
i opakowań

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM

Odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki), gałęzie drzew
i krzewów, skoszona trawa - przesuszona, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, resztki jedzenia, itp.

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Worki z odkurzaczy, sznurki i wstążki,

kobiece artykuły higieniczne, zużyta wata, waciki, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, ceramika, popiół z węgla
i koksu, niedopałki papierosów, zniszczone buty, zmiotki (śmieci) itp.

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

PIELUCHY

(worek/pojemnik min. 80ml)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE NIEELEKTRONICZNE
I OPONY

ODPADY NIEBEZPIECZNE

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE DO 200 KG

Pieluchy jednorazowe, pieluchomajtki jednorazowe itp.

 

- ODBIERANE Z POSESJI ZGODNIE

Z HARMONOGRAMEM

Meble: szafy, szafki, biurka, wersalki, sofy, fotele, krzesła, stoły, duże opakowania w tym komunalne opakowania ze styropianu, zużyte opony do 8 szt. z jednej nieruchomości z sam. osobowych itp.

Zaleca się przykrycie wystawionych gabarytów np. folią malarską, aby nie nasiąkały w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych!

 

- ODBIERANE Z POSESJI,

PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

 

Odpady niebezpieczne w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, tusze do drukarek i tonery, taśmy video, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące.

 

- ODBIERANE Z POSESJI,

PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Duże AGD i RTV: pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, telewizory, komputery, monitory, drukarki, skanery, odkurzacze, kosiarki,

sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

- ODBIERANE Z POSESJI,

PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Drzwi, okna, płytki, panele, gruz, styropian z ocieplenia, wełna, rigips, umywalki, wanny itp.

 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA DOSTARCZA DO PSZOK: UL. UJEJSKIEGO 341, 32-400 MYŚLENICE, CZYNNY W DNI ROBOCZE PN.-PT. 7:00-17:00 ORAZ SOBOTA 7:00-13:00

Sposób segregacji odpadów

w Gminie Pcim

 


3. Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Pcim
(nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, Fax. 12 349 05 63
biuro@skladowisko.com.pl


4. Informacja o miejscach zagospodarowania mieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Pcim

Rok Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady zielone Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
2020 MBP Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice Kompostownia Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice -

 


 

5. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez Gminę Pcim

________________________________________

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pcim - zapoznaj się z dokumentacją z podziałem na poszczególne lata - kliknij

 


 

6. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o.,
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63
biuro@składowisko.com.pl


7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Znajduje się w dziale "Pliki do pobrania"


8. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

>> Zapoznaj się z wykazem >>kliknij<<

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl