Czystość i Porządek


Od stycznia 2019r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
- 9,50 zł/miesięcznie za osobę/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 19,00 zł/miesięcznie za osobę/odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
Dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe opłata wynosi:
- 100,00 zł/rocznie/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 200,00 zł/rocznie/ odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

Od dnia 09.09.2019 r. obowiązuje nowy numer konta bankowego Gminy Pcim do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 28 8591 0007 0230 0470 0042 0461

Skorzystaj z bezpłatnych powiadomień o odbiorze śmieci dzięki SISMS
- System Informacji dla mieszkańców Gminy Pcim
Zarejestruj się już dziś i wybierz formę otrzymywania komunikatów << kliknij >>


1. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY PCIM W OKRESIE I-X.2019 ROKU

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O.
32-400 MYŚLENICE, UL. SŁOWACKIEGO 82
tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63
biuro [at] skladowisko.com.pl

    M I E S I Ą C
L.P. MIEJSCOWOŚCI
    I II III IV V VI VII VIII IX X
1. Trzebunia Stróża –od granicy Myślenic-od roli Miłogoszcz do granicy Pcimia- do roli Siódmowo 5 18 18 15 10,24 7,22 5,19 2,23 13 7
2. Stróża- od granicy Myślenic –od roli Mała Gromada, Zarębki do granicy Pcimia-do roli Słowikówka 4 19 19 16 13,27 10,24 8,22 5,26 16 8
3. Pcim- Świątki, Górzany, Chałupniki, Mizery, Gromki, Pcim Krzywica, Nadrabie, Hajdamaki 4 20 20 17 14,28 11,25 9,23 6,27 17 9
4. Pcim Sucha, Działy 2 21 21 18 15,29 12,26 10,24 7,28 18 10
5. Pcim- Łuczany, Kąt, Pcim Centrum, Madoń, Marchówka, Krzczonówka  3 22 22 19 16,3 13,27 11,25 8,29 19 11

Odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych (niepochodzących z działalności gospodarczej), remontowo-budowlane i problematyczne odbierane będą 1 raz w roku, bezpośrednio z terenu posesji w terminie uzgodnionym wcześniej przez właściciela nieruchomości z Zakładem Utylizacji Odpadów. Planowany termin odbioru tych odpadów:  maj (zgłoszenia przyjmowane do 17.04.2019r.), lipiec (zgłoszenia przyjmowane do 19.06.2019r.), wrzesień (zgłoszenia przyjmowane do 23.08.2019r.)


2. Sposób segregacji odpadów komunalnych


3. Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Pcim
(nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, Fax. 12 349 05 63
biuro [at] skladowisko.com.pl


4. Informacja o miejscach zagospodarowania mieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Pcim

Rok Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady zielone Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
2017 MBP Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice Kompostownia Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice -

 


 

5. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez Gminę Pcim

________________________________________

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017r. – 0% ( poziom wymagany – nie więcej niż 45%).

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017r. – 32,74% (poziom wymagany – co najmniej 20%).

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017r., - 100% (poziom wymagany – co najmniej 45%).


6. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o.,
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63
biuro@składowisko.com.pl


7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Znajduje się w dziale "Pliki do pobrania"


8. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

>> Zapoznaj się z wykazem >>kliknij<<

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl