Czystość i Porządek


1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pcim w 2018 r.
(nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe)

Skorzystaj z bezpłatnych powiadomień o odbiorze śmieci dzięki SISMS
- System Informacji dla mieszkańców Gminy Pcim
Zarejestruj się już dziś i wybierz formę otrzymywania komunikatów << kliknij >>


HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Z TERENU GMINY PCIM W 2018 ROKU

L.P. MIEJSCOWOŚCI MIESIĄC
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Trzebunia i Stróża - od granicy Myślenic-od roli Miłogoszcz do granicy Pcimia- do roli Siódmowo 2 19 19 16 12 9 i 23 7 i 21 4 i 18 1 1 5 3
2. Stróża - od granicy Myślenic - od roli Mała Gromada, Zarębki do granicy Pcimia-do roli Słowikówka 3 20 20 17 14 11 i 25 9 i 23 6 i 20 3 2 6 4
3. Pcim - Świątki, Górzany, Chałupniki, Mizery, Gromki, Pcim Krzywica, Nadrabie, Hajdamaki 3 21 21 18 15 12 i 26 10 i 24 7 i 21 4 3 7 5
4. Pcim Sucha, Działy 4 22 22 19 16 13 i 27 11 i 25 8 i 22 5 4 8 6
5. Pcim - Łuczany, Kąt, Pcim Centrum, Madoń, Marchówka, Krzczonówka  5 23 23 20 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23 6 5 9 7

Odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych (niepochodzących z działalności gospodarczej), remontowo-budowlane i problematyczne odbierane będą 1 raz w roku bezpośrednio z terenu posesji w terminie uzgodnionym wcześniej przez właściciela nieruchomości z Zakładem Utylizacji Odpadów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Utylizacji Odpadów pod nr tel. 12 272 03 35 lub w Urzędzie Gminy Pcim pod nr tel. 122748050 wew. 19.


2. Sposób segregacji odpadów komunalnych


3. Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Pcim
(nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, Fax. 12 349 05 63
biuro [at] skladowisko.com.pl


4. Informacja o miejscach zagospodarowania mieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Pcim

Rok Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady zielone Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
2017 MBP Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice Kompostownia Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice -

 


 

5. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez Gminę Pcim

________________________________________

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017r. – 0% ( poziom wymagany – nie więcej niż 45%).

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017r. – 32,74% (poziom wymagany – co najmniej 20%).

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017r., - 100% (poziom wymagany – co najmniej 45%).


6. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o.,
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63
biuro@składowisko.com.pl


7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Znajduje się w dziale "Pliki do pobrania"


8. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

>> Zapoznaj się z wykazem >>kliknij<<

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl