Interesują cię szkolenia komputerowe, językowe lub prawa jazdy (A, B, C, C+E) - ta informacja jest dla ciebie!

2017-11-30


DLA KOGO?
Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:
- mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub
- mają powyżej  50 lat – każdy pracujący niezależnie  od wykształcenia lub
- ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat -  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – rekrutujemy akcyjnie (najbliższy nabór planowany jest w grudniu 2017 r. ).

KIM JEST OSOBA PRACUJĄCA?
JEŻELI:

- jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
- prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
- jesteś rolnikiem,
TO JESTEŚ OSOBĄ PRACUJĄCĄ.

PIERWSZYM KROKIEM DO OTRZYMANIA DOPŁATY DO SZKOLEŃ W FORMIE BONÓW SZKOLENIOWYCH JEST SKORZYSTANIE Z BILANSU KARIERY, czyli spotkania z doradcą zawodowym w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski(szczegółowa lista miejscowości i terminów poszczególnych dyżurów dostępna jest na stronie www.pociagdokariery.pl). Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Bilansu Kariery i otrzymaniem dofinansowania do szkoleń w formie bonów proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem projektu „Kierunek Kariera” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera [at] wup-krakow.pl lub z wybranym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:
- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, pl. Na Stawach 1 tel.: 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow [at] wup-krakow.pl
- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146 tel.: 18 442 94 90, e-mail: centrum.nowysacz [at] wup-krakow.pl
- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie tel.: 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow [at] wup-krakow.pl

WUP Kraków

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl