„Odkrywamy swoje talenty" - podsumowanie projektu

2017-11-24


Już po raz trzeci Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nadzieja" w Stróży oraz grupa „Aktywni Razem" miała możliwość realizowania projektu sfinansowanego przez Wojewodę Małopolskiego w ramach grantu „FIO Małopolska Lokalnie". W tym roku, projekt nosił nazwę „Odkrywamy swoje talenty". Projekt miał na celu wskazać seniorom i osobom niepełnosprawnym zamieszkującym gminę Pcim na inne, alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, aniżeli izolacja we własnych domach i pasywność. Poprzez działania projektowe, jakimi były: warsztaty plastyczne, warsztaty literackie oraz wyjazd do teatru -motywowano uczestników do przełamywania wewnętrznych barier i wskazywano kierunki pobudzenia ich aktywności zmierzające do ciekawszego spędzania wolnego czasu, rozwijającego ich wyobraźnię, kreatywność i talenty. Koordynatorem projektu była Bożena Giżowska Pietrzak.

Warsztaty plastyczne prowadziła Pani Zofia Woźnica. Podkreślić należy, że uczestnicy Warsztatów Plastycznych wykazali się dużą inwencją twórczą i kreatywnością. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem wykonywali poszczególne wzory kartek. Spotkania w ranach warsztatów plastycznych nie tylko spowodowały, że uczestnicy odkryli swoje talenty i mogli twórczo i kreatywnie działać ale także przyczyniły się do ich wzajemnej integracji.

Warsztaty literackie poprowadził Pan Piotr Kurek. Spotkania warsztatowe poświęcone zostały twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Podczas warsztatów miało miejsce gminne czytanie „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Była to swoista, gminna kontynuacja Narodowego Czytania „Wesela", które miało miejsce kilka dni wcześniej. Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy uczestnicy z zaangażowaniem wdrożyli się w ten etap warsztatów l z wielkim pietyzmem, uwagą i radością czytali to dzieło .

Kolejnym działaniem projektowym był wyjazd uczestników do teatru „Bagatela" w Krakowie i obejrzenie spektaklu „Czego nie widać". Działanie to, miało na celu zetknięcie się uczestników z kulturą wysoką i rozbudzenie zainteresowania teatrem i sztuką sceniczną.

Powyższe działania doprowadziły do zmiany postaw uczestników projektu, w postaci przekonania, że warto wyjść z domu i być aktywnym. Wskazały im, że istnieją ciekawsze, bardziej inspirujące formy spędzania wolnego czasu, zaciekawiły ich sztuką, teatrem, czytelnictwem książek. Dzięki warsztatom, uczestnicy zaczęli odkrywać swoje zdolności i talenty, a także przełamywać swoje lęki i bariery w komunikowaniu się. Wyjazd do teatru umożliwił uczestnikom zetknięcie się z kulturą wysoką, grą zawodowych aktorów. Rozbudził w nich zainteresowanie sztuką oraz światem kultury.

W związku z tym, iż projekt „Odkrywamy swoje talenty" dobiegł końca składam serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy okazali nam życzliwość i pomogli w pracach organizacyjnych w ramach tego projektu: 1) Prowadzącym, za ciekawe poprowadzenie warsztatów plastycznych i literackich. 2) Wolontariuszom za pomoc w organizacji wszystkich działań projektowych. 3) Pani Kierownik GOPS w Pcimiu Małgorzacie Parszywce za życzliwość i pomoc. 4) Panu Stanisławowi Kozakowi z GOPS w Pcimiu za super bezpieczny dowóz uczestników na spotkania.

Bożena Giżowska-Pietrzak


NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl