Bóg, Honor, Ojczyzna.

2017-11-13


- Już święty Augustyn mówił, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Właśnie w tym kontekście obchodziliśmy Święto Niepodległości.

Potrzeba nam dziś ludzi honoru – takich, którzy bez względu na okoliczności będą postępować właściwie, a nie jak chorągiewki. To, że tu dziś jesteście świadczy, że jesteście dobrymi ludźmi – mówił do zebranych na uroczystej mszy św. 11 listopada ks. dr Lucjan Pezda, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Pcimiu.
Oprawę muzyczną porannej uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta „Orzeł” z Trzebuni, która poprowadziła pochód w kierunku pomnika „Ofiar II Wojny Światowej”. – Patriotyzm, to słowo które nas dziś wszystkich łączy.  Niech ten dzień będzie hołdem dla tych wszystkich, którzy zginęli za naszą ojczyznę – mówił Piotr Hajduk, Wójt Gminy Pcim.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło złożenie wieńca przez Wójta Gminy Pcim oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pcim Stanisława Bzowskiego.
W uroczystościach wzięli udział także radni powiatowi, poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych ze Stróży, Pcimia i Trzebuni, poczty sztandarowe szkół z terenu gminy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl