Nabór wniosków Nr 7/2017/G o powierzenie grantów

2017-11-03


NABÓR 7/2017/G

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa i promowanie współpracy między podmiotami zaangażowanymi w turystykę i rekreację.

Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw

Wnioski można składać w terminie: 02.11.2017 - 16.11.2017

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w dziale "Pliki do pobrania"

 

Aktualne informacje o naborze znajdują się na strone internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w dziale "Nabór wniosków"

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl