Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego

2019-05-31


ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY PCIM

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

 

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późń. zm.), zarządzam:

§ 1

Odwołuję z dniem 24 maja 2019 r. o godz. 5:00 alarm przeciwpowodziowy

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. Bezpieczeństwa

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Wójt Gminy Pcim

Piotr Hajduk

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl