Bezpłatne warsztaty zdrowia dla kobiet

2017-10-13


Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

Wsparcie projektu kierowane jest do kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych lub pracujących, lub uczących się w województwie małopolskim, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Piersi, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy i dotyczy:
1. Działań informacyjno – edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej:
- udział w prelekcjach i warsztatach
- nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów
- film informacyjno – edukacyjno – instruktażowy
- materiały informacyjno – edukacyjne
- wyżywienie podczas wsparcia
- udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
2. Zwrotu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia
- zwrotu kosztów z tytułu zatrudnienia opiekuna dla osoby niesamodzielnej
- bezpłatnego zapewnienia profesjonalnej opieki w miejscu wsparcia nad dziećmi, którymi opiekuje się kobieta (np. wnuki)
3. Możliwości wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w miejscu wsparcia
- zwrotu kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!

Rekrutacja - informacja: 12 633 02 18 lub 503 777 651

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl