Komitet Rewitalizacyjny

2017-10-06


Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 6, 7 (Dz. U. z 2017r. poz. 1023) Wójt Gminy Pcim informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Pcim w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - znajdujących się w projekcie uchwały Rady Gminy Pcim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 września  2017 r. do dnia 13 października 2017 r.

Podstawowymi formami konsultacji będą:
1. Zbieranie uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej Gminy Pcim w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy Pcim, www.gminapcim.pl. Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety w postaci papierowej można dostarczyć do Urzędu Gminy Pcim drogą korespondencyjną (Pcim 563, 32-432 Pcim), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Pcim  oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info [at] pcim.pl , fundusze [at] pcim.pl (z dopiskiem „Ankieta”, "Formularz zgłaszania uwag")  do dnia 13 października 2017r. do godziny 14:30.
2. Zbieranie uwag ustnych

Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta są dostępne na stronie podmiotowej Gminy Pcim w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Pcim www.gminapcim.pl oraz w Urzędzie Gminy Pcim  (w godzinach pracy Urzędu).


Wójt Gminy Pcim

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl