KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA JURY KONKURSU - VII KONKURS POETYCKI im. Elżbiety Guśpiel

2017-11-08


KOMUNIKAT

z posiedzenia Jury VII Powiatowego Konkursu Poezji

im. Elżbiety Guśpiel,

które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu,

dnia 7 listopada 2017 roku

 

            Eligiusz Dymowski OFM – przewodniczący

            Jadwiga Malina – członek

            Piotr Oprzędek – członek

            Michał Hodurek – sekretarz

stwierdza, że na tegoroczny konkurs im. Elżbiety Guśpiel, nadesłano łącznie 61 wierszy, stanowiących 23 zestawy poetyckie w trzech kategoriach.

 

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

KATERGORIA: DOROŚLI

NAGRODA PIERWSZA:

Wojciech Dobrowolski – Bielsko-Biała; Godło: „Istvan” za wiersz pt. „Rozpuszczalne”

NAGRODA DRUGA:

Kazimierz Budyn – Stadniki; Godło: „Aleksander” za wiersz pt. „Łany złociste”

NAGRODA TRZECIA:

Marta Grucela – Dobczyce; Godło: „Manta” za wiersz pt. „*** (W jednym spojrzeniu tyle pytań)

WYRÓŻNIENIE:

Dorota Kamińska – Myślenice; Godło: „Prendr” za wiersz pt. „Second hand”

WYRÓŻNIENIE:

Janusz Pyziński – Podegrodzie; Godło: „Amfora” za wiersz pt. „Dom pomocy społecznej”

 

KATEGORIA: MŁODZIEŻ

WYRÓŻNIENIE:

Maciej Modzelewski – Białobrzegi; Godło: „Piast 17” za wiersz pt. „Zaklinanie zmierzchu”

 

KATEGORIA: DZIECI:

WYRÓŻNIENIE:

Wiktoria Lewicka – Trzebunia; Godło: „Tarcza” za wiersz pt. „Radość”

 

            Jury, w VII Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Elżbiety Guśpiel, po przeczytaniu z uwagą wszystkich wierszy nadesłanych na tegoroczny Konkurs, stwierdza ich dość wyraźnie zróżnicowany artystycznie poziom. Niemniej jednak stanowią one cenną i niepowtarzalną wartość w propagowaniu poetyckich talentów.

            Z serca dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które za każdym razem wspierają nas swoim życzliwym słowem oraz wszelką pomocą. Dziękujemy Panu Andrzejowi Szczepańcowi, artyście-rzeźbiarzowi, a prywatnie bratu zmarłej Poetki, za projekt i wykonanie pamiątkowego medalu dla głównego laureata każdej Edycji.

            Wierzymy, że również i tegoroczna poetycka jesień w Pcimiu, zapisze się na długo w pamięci oraz w sercach miłośników pięknego poetyckiego słowa, a także będzie niepowtarzalną okazją, aby jak najlepiej poznawać i pielęgnować historię naszej Małej Ojczyzny dla dobra przyszłych pokoleń, które w ten sposób będą mogły dojrzewać ku trwałym humanistycznym wartościom na wielu płaszczyznach codziennego, osobistego i społecznego życia.

                                                                                 

 

Jury

 

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
32-432 Pcim 563
tel. 12 274 80 39
gokpcim [at] op.pl
www.kliszczacy.pl
dyrektor mgr Michał Hodurek

REGULAMIN VII-go KONKURSU POETYCKIEGO im. Elżbiety Guśpiel
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
2. Partnerem Przedsięwzięcia jest Myślenicka Grupa Poetycka „TILIA”
3. Patronem medialnym jest: Gazeta Myślenicka, portal miasto-info,  miesięcznik sedno, itv powiatowa telewizja internetowa

CELEM KONKURSU JEST:
1. Podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, odkrywanie nowych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów.
2. Wyłonienie osób uzdolnionych poetycko,
3. Rozwijanie wrażliwości i zdolności literackich
4. Promocja ich twórczości oraz upamiętnienie twórczości poetki Elżbiety Guśpiel
5. Konkurs skierowany jest do wszystkich twórców bez względu na wiek.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora trzech prac ( dotąd nie publikowanych ) w trzech egzemplarzach. Każdy utwór należy podpisać godłem. Prosimy o wpisanie kategorii wiekowej obok godła. Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zwierającą rozwiązanie godła - imię , nazwisko, adres, wiek, telefon, e-mail. krótki życiorys
7. UWAGA! koniecznie każdy wiersz w trzech egzemplarzach prosimy przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
32-432 Pcim 563

KONIECZNIE Z DOPISKIEM „KONKURS POETYCKI  im. Elżbiety Guśpiel„

1. Konkurs kierowany jest do wszystkich sympatyków poezji bez względu na wiek.
2. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:
• Dzieci – do 13 r.ż
• Młodzież – od 14 do 18 r.ż
• Dorośli – od 18 r.ż
3. Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury.
4. O wynikach konkursu Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni na „Wieczór Poetycki” na którym będą mieć możliwość zaprezentowania swoich wierszy.

1. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także najlepsze teksty poetyckie, zostaną opublikowane na stronie www.kliszczacy.pl
2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
3. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2017r.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
5. Organizator zastrzega sobie prawo druków utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl