VII KONKURS POETYCKI im. Elżbiety Guśpiel

2017-10-10


ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
32-432 Pcim 563
tel. 12 274 80 39
gokpcim [at] op.pl
www.kliszczacy.pl
dyrektor mgr Michał Hodurek

REGULAMIN VII-go KONKURSU POETYCKIEGO im. Elżbiety Guśpiel
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
2. Partnerem Przedsięwzięcia jest Myślenicka Grupa Poetycka „TILIA”
3. Patronem medialnym jest: Gazeta Myślenicka, portal miasto-info,  miesięcznik sedno, itv powiatowa telewizja internetowa

CELEM KONKURSU JEST:
1. Podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, odkrywanie nowych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów.
2. Wyłonienie osób uzdolnionych poetycko,
3. Rozwijanie wrażliwości i zdolności literackich
4. Promocja ich twórczości oraz upamiętnienie twórczości poetki Elżbiety Guśpiel
5. Konkurs skierowany jest do wszystkich twórców bez względu na wiek.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora trzech prac ( dotąd nie publikowanych ) w trzech egzemplarzach. Każdy utwór należy podpisać godłem. Prosimy o wpisanie kategorii wiekowej obok godła. Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zwierającą rozwiązanie godła - imię , nazwisko, adres, wiek, telefon, e-mail. krótki życiorys
7. UWAGA! koniecznie każdy wiersz w trzech egzemplarzach prosimy przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
32-432 Pcim 563

KONIECZNIE Z DOPISKIEM „KONKURS POETYCKI  im. Elżbiety Guśpiel„

1. Konkurs kierowany jest do wszystkich sympatyków poezji bez względu na wiek.
2. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:
• Dzieci – do 13 r.ż
• Młodzież – od 14 do 18 r.ż
• Dorośli – od 18 r.ż
3. Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury.
4. O wynikach konkursu Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni na „Wieczór Poetycki” na którym będą mieć możliwość zaprezentowania swoich wierszy.

1. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także najlepsze teksty poetyckie, zostaną opublikowane na stronie www.kliszczacy.pl
2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
3. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2017r.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
5. Organizator zastrzega sobie prawo druków utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl