REMONT KAPLICZKI

2020-11-10


W październiku 2020 roku zakończyły się  prace  konserwatorskie i budowlane przy kamiennej kapliczce z figurą Matki Bożej Różańcowej pod Godawową Górą. Jedna z najstarszych zachowanych kapliczek w Pcimiu ( po raz pierwszy zlokalizowana na mapie topograficznej w 1879r.), znów będzie mogła cieszyć swoim odnowionym wyglądem mieszkańców gminy oraz odwiedzających turystów.

Prace sfinansowane zostały z budżetu gminy Pcim w kwocie: 8020,00 zł.,  i środków pochodzących z dotacji województwa małopolskiego w kwocie : 9000,00 zł., w ramach  konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2020”. Stan obiektu był zły i wymagał podjęcia prac remontowych. Prace konserwatorskie były wykonywane w oparciu o zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Program prac konserwatorskich.  

Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są one świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie wojen, epidemii lub kataklizmów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Obiekty te posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl