BEZPIECZNE LATO


Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto dzieci przebywające na wakacjach pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Pamiętajcie Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn, narzędzi rolnych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin !!!

- Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy
- Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny, a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie
- Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych
- Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia
- Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości, w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach
- Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie
- Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy
- Uważajcie na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniami

RODZICE NIE ZAPOMINAJCIE O DZIECIACH!!!
- Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych
- Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy
- Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl