Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe już od dziś w CEIDG!

2020-10-16


Informujemy, iż od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe, są dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana korzystają zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Nad wprowadzeniem takiego rozwiązania Związek Rzemiosła Polskiego pracował wspólnie z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Rzemiosło jest pierwszą i jedyną, do tej pory organizacją, która przyjęła do swych zadań przekazywanie do CEIDG informacji o kwalifikacjach zawodowych.

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze w CEIDG

Od 1 października 2020 r. wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski zostaną obligatoryjnie objęte, tym rozwiązaniem. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października 2020 r., informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji rzemieślniczych będzie dokonywana wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wpis w CEIDG.

Tryb postępowania i nowe dane w CEIDG

Przedsiębiorcy przystępujący do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października 2020 r. są zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisze informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października 2020 r. uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy będą zamieszczone takie dane, jak:
– data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
– nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
– tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
– nazwa zawodu,
– symbol cyfrowy zawodu,
– data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców posiadających już kwalifikacje rzemieślnicze do składania wniosków o wpis do CEIDG. To dobra okazja do zaprezentowania swoich umiejętności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

Informacje szczegółowe na stronie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości:
http://www.izba.krakow.pl/item/664-wniosek-o-wpis-kwalifikacji-zawodowych-dyplom-mistrzowski-i-swiadectwo-czeladnicze-do-ceidg

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl