Odbiór odpadów wielkogabarytowych - informacje

2020-09-11


Trwa wrześniowy odbiór gabarytów!

- Dziękujemy mieszkańcom, którzy zgłosili do odbioru gabaryty na wrzesień 2020 r.  za dostosowanie się do zaleceń kierowanych przez pracowników urzędu tj. podziału odbioru gabarytów na nieelektroniczne odbierane we wrześniu i elektroniczne, których odbiór nastąpi na przełomie październik/listopad 2020 r.

- Informujemy również, że ze względu na znaczną ilość oddawanych okien i drzwi z domostw, które wchodzą w tzw. odpady z drobnych remontów we własnym zakresie do 200 kg, których rzeczywista ilość w zweryfikowanych przypadkach znacznie przekraczała deklarowaną w zgłoszeniach, zostaną odebrane po indywidualnej weryfikacji w wyznaczonym późniejszym terminie.

- Wszystkie osoby, które dokonały rzetelnego zgłoszenia i miały na liście wymienione gabaryty, w których znajdowały się odpady elektroniczne oraz okna i drzwi, zostały powiadomione o zaleceniach telefonicznie. W innych przypadkach odbiór odbywał się zgodnie ze zgłoszeniem.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl