MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 - NABÓR III - do 26.08.2020

2020-08-06


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu informuje o naborze do projektu „Małopolska Niania 2.0” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3. Projekt skierowany jest do rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3.

 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz prowadzonego naboru wniosków można uzyskać:
− pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl
− dzwoniąc pod nr tel. 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23 w dni robocze od 12:00 do 16:00
− kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7
− kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/
 
Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0” można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:niania@rops.krakow.ploraz pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. Wnioski  przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz.16:00.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl