DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE w Gminie Pcim

2020-08-11


Wójt Gminy Pcim, Przewodniczący Rady Gminy Pcim oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich Gminy Pcim serdecznie zapraszają do udziału w Gminno-Parafialnych Dożynkach - tegorocznego święta plonów.

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną, nadal trwającą epidemią koronawirusa - COVID-19, Wójt Gminy Pcim podjąl decyzję o zaniechaniu organizowania w tradycyjnej formie Dożynek Gminnych jak to miało imiejsce rokrocznie o tej porze. Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców, osób biorących udział w organizacji tego wydarzenia oraz obostrzeniami nałożonymi przez Rząd. Tegoroczne święto plonów odbędzie się jednak w zmienionej formie i będzie miało miejsce:

- dla mieszkańców miejscowości Stróża

9 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym pw. NMP Królowej Polski

- dla mieszkańców miejscowości Pcim

16 sierpnia o godz. 11.30 w Kosciele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Pcimiu

- dla mieszkańców miejscowości Trzebunia

23 sierpnia o godz. 9.00 w Kościele Parafialnym pw. św.  Marii Magdaleny

Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Prastara uroczystość jest głęboko zakorzeniona w kulturze polskiej oraz kulturze polskiej wsi. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości. Tym samym zachęcamy mieszkańców danych miejscowości do udziału w uroczystej, dziękczynnej mszy świętej.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl