PRZESUNIĘCIE TERMINÓW NA ZŁOŻENIE SPRAWOZDAŃ

2020-06-30


Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje o ponownym przesunięciu terminów* na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, tj.:

  • do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, baterii, akumulatorów, sprzętu, pobranej opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych). Moduł sprawozdawczy został udostępniony w BDO.
  • do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem modułu sprawozdawczego w BDO.

*na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl