Bezpieczeństwo


Na terenie Gminy Pcim działają trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Pcim, Stróża i Trzebunia.

Dorażnie, w stanie wystąpienia klęsk żywiołowych uruchamiane jest Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Mieszkańcy Gminy Pcim mogą korzystać z bezpłatnego systemu powiadamiania: SMS-em, aplikacją BLISKO lub e-mail, który informuje również o różnych stanach zagrożenia

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl