Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - II tura - 12 lipca 2020 r.


Informacje związane z wyborami prezentowane są w kolejności - narastająco:

 


II TURA

Wyniki II tury:
- w Gminie Pcim - wycinek
- w kraju - ogółem

Frekwencja II tury:
- w Gminie Pcim - wycinek
- w kraju - ogółem

Ponowne głosowanie odbędzie się 12 lipca 2020 r. między godziną 7:00 a 21:00
 

> przypominamy > lista lokali wyborczych na terenie Gminy Pcim

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Część Sołectwa Pcim Centrum-lewa strona Raby Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu, Pcim 599, 32-432 Pcim
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 Część Sołectwa Pcim Centrum-prawa strona Raby Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pcimiu, Pcim 564, 32-432 Pcim
3 Sołectwo Pcim Sucha Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pcimiu, Pcim 598, 32-432 Pcim
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4 Sołectwo Stróża Górna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stróży, Stróża 168, 32-431 Stróża
5 Sołectwo Stróża Dolna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stróży, Stróża 1, 32-431 Stróża
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
6 Sołectwo Trzebunia Szkoła Podstawowa w Trzebuni, Trzebunia 444, 32-438 Trzebunia
7 Sołectwo Pcim Krzywica Budynek komunalny, Pcim 596, 32-432 Pcim
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
8 Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim

 

17. Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ponowne głosowanie w dniu 12.07.2020 r.
16. Informacja o składach ObKW - Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami, zawiera poniższe aktualizacje/zmiany, na terenie Gminy Pcim
- zmiany w składach ObKW:
- Postanowienie Nr 77/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 03 lipca 2020r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
- Postanowienie Nr 74/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
15. Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
14. Kandydaci II tury wyborów prezydenckich - Obwieszczenie PKW z 30 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

1. DUDA Andrzej Sebastian

2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak


Wyniki I tury:
- w Gminie Pcim - wycinek
- w kraju - ogółem

Frekwencja I tury:
- w Gminie Pcim - wycinek
- w kraju - ogółem

Głosowanie rozpoczyna sią w dniu 28 czerwca 2020 r. o godz. 7:00 i trwa do godz. 21:00
 

13. Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

12. Informacja o składach ObKW - Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami, zawiera poniższe aktualizacje/zmiany, na terenie Gminy Pcim
- zmiany w składach ObKW:
- Postanowienie Nr 67/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
- Postanowienie Nr 69/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

- przypominamy: lista lokali wyborczych na terenie Gminy Pcim oraz jak możemy sprawdzić, w którym lokalu oddajemy głos: spisy wyborców sporządzone dla wyborów są udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy w Pcimiu, pokój nr 1a (parter), od dnia 17 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu.

11. Zwołanie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w Gminie Pcim

- Postanowienie Nr 62/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 17 czerwca 2020 r.

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Gminy Pcim
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu (budynek dawnego gimnazjum) Pcim 599, 32-432 Pcim
Termin: 19 czerwca 2020 r. o godz. 16:00

10. Informacja Wójta Gminy Pcim o sporządzeniu spisu wyborców oraz o terminie i miejscu jego udostępniania.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) zawiadamiam, że spisy wyborców sporządzone dla wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zostaną udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy w Pcimiu, pokój nr 1a (parter), od dnia  17 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej fakt, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

9. Składy ObKW - Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Pcim - wybory Prezydenta RP 2020 r.
- Postanowienie Nr 59/2020 KWK III z 15 czerwca 2020 - powołanie ObKW z wyciągiem dla Gminy Pcim

8. Lista kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
- Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

- Uchwała Nr 190/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

7. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia
15 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Pcim do wymienionych w informacji komisji wyborczych:
- Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 czerwca 2020 r.

6. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:
- Obwieszczenie Wójta Gminy Pcim z dnia 11 czerwca 2020 r.

5. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pcim w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
- Postanowienie nr 54/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 9 czerwca 2020 r.

4. INFORMACJA z dnia 8 czerwca 2020 r. Komisarza Wyborczego w Krakowie I, Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie III:
- w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


3. Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP przyjmowane są w Urzędzie Gminy Pcim, pok. 10 w dniach:  od 08.06.2020 r. do 10.06.2020 r. (poniedziałek – środa) oraz  12.06.2020 r. (piątek) w godzinach od 07:30 do 15:30.

 

2. Głosowanie korespondencyjne:
- Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - zawiera aktualizację z 16.06.2020 r.
- Zgłoszenie: głosowanie korespondencyjne krajowe
- Zgłoszenie: głosowanie korespondencyjne z zagranicy

1. Zarządzenie wyborów:
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 r.


Strona internetowa PKW - Państwowej Komisji Wyborczej poświęcona wyborom:

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

Strona BIP - Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pcim poświęcona wyborom prezydenckim:

https://bip.malopolska.pl/ugpcim


Uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:
> Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
> Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).

Dodatkowo - w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego - uruchomiono nową usługę:
 > Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).
Usługa jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce .


Pliki do pobrania:
attachment  Zarzadzenie_wyborow_prezydenckich_28_czerwca_2020.pdf attachment  1591324169_1_51_20_informacja.pdf attachment  1591270043_zalacznik_nr_2_do_informacji_1_51_20.docx attachment  Zalacznik_nr_1_do_informacji_1_51_20_GG.docx attachment  Informacja_zglasz_kandydat_do_obwodowych_komisji_wyborczych__wybory_Prezydenta_RP_28_06_2020.pdf attachment  Odrebny_obwod_glosowania_w_Gminie_Pcim__Postanowienie_Nr_54_2020_Prez_28_06_2020.pdf attachment  Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Pcim_z_dnia_11_czerwca_2020r.pdf attachment  Informacja_Komisarza_Wyborczego_w_Krakowie_III_z_dnia_12_czerwca_2020r.pdf attachment  Obwieszczenie_PKA_z_12062020_o_kandydatach_na_Prezydenta_RP.pdf attachment  Uchwala_nr_190_2020_PKW_z_12062020__lista_kandydatow_na_Prezydenta_RP.pdf attachment  Info_korespondencyjne_gl_w_wyb_Prezydenta_RP_28_czerwca_2020r_akt_16062020.pdf attachment  Postanowienie_Nr_59_2020_KWK_III_z_15_czerwca_2020__powolanie_ObKW_z_wyc_dla_GP.pdf attachment  Postanowienie_62_2020_KWwK_III_z_17_czerwca_2020r__wyciag_gm_Pcim.pdf attachment  Informacja_o_skladach_ObKW__Obwodowych_Komisji_Wyborczych_z_funkcjami__Prez_2020.docx attachment  Postanowienie_Nr_67_2020_KWwK_III_z_22062020r.pdf attachment  Informacja_o_skladach_ObKW_z_funkcjami_zaktualizacja_Prez_2020.docx attachment  Postanowienie_Nr_69_2020_KWwK_III_z_24062020_zmiany_ObKW.pdf attachment  Informacja_o_skladach_ObKW_z_funkcjami_aktualizacja_24062020_Prez_2020.docx attachment  Informacja_o_godzinach_rozpoczecia_pracy_Obwodowych_Komisji_Wyborczych_Prezydent_2020.pdf attachment  Komunikat_dla_wyborcow_dotyczacy_ponownego_glosowania__II_tura.pdf attachment  Postanowienie_nr_74_2020_KWwKr_zmiany_skladu_z_30062020.pdf attachment  Postanowienie_nr_77_2020_KWwKr_zmiany_skladu_z_03072020.pdf attachment  Informacja_o_skladach_ObKW_z_funkcjami_aktualizacja_06072020_Prez_2020.pdf attachment  Informacja_o_godzinach_rozpoczecia_pracy_ObKW_2020_ponowne_glosowanie.pdf
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl