OSP TRZEBUNIA WŁĄCZONA DO KSRG!

2020-05-26


1 maja 2020r decyzją Komendanta Głównego PSP OSP Trzebunia dostąpiła zaszczytu wejścia do grupy wyselekcjonowany jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie kraju. Strażacy druhowie, by wejść do systemu, musieli spełnić odpowiednie kryteria przewidziane przez Komendanta Głównego PSP w zakresie posiadanego sprzętu i wyszkolenia.


Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Strażakom z naszej gminnej jednostki serdecznie gratulujemy!

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl