Komunikat Wójta

2020-05-26


Komunikat Wójta Gminy Pcim

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.05.2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 871), które umożliwia prowadzenie zajęć   opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej - mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin oraz bardzo małą ilość zdeklarowanych rodziców do udziału ich dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, jako organ prowadzący, podjąłem decyzję o nieorganizowaniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych do dnia 07.06.2020 r.

Decyzja została podjęta po przeanalizowaniu zebranych  opinii i deklaracji rodziców dzieci na temat zapotrzebowania na uruchomienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, oraz wniosków dyrektorów placówek oświatowych dotyczących spełnienia norm sanitarnych wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informuję jednocześnie, że od poniedziałku, 18 maja br. przywrócono możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć  dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia; są to zajęcia specjalistyczne  niezbędne  do ich prawidłowego rozwoju.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych w Gminie Pcim, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie  uczniów z niepełnosprawnością.

 

Piotr Hajduk - Wójt Gminy Pcim

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl