Działalność gospodarcza - obsługa CEIDG w okresie pandemii Covid-19

2020-04-22


Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

1. Informujemy przedsiębiorców o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną: on-line: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef, która jest możliwa, gdy przedsiębiorca posiada certyfikat kwalifikowany lub Profil zaufany - instrukcja: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku. Wnioski można również składać tradycyjnie - pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.

2. Przypominamy, że wniosek do CEIDG, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba. Korzystając z tej formuły, koniecznym jest powiadomienie swojego księgowego/biura rachunkowego o zaistnieniu danej czynności.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl