Program ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego Konsultacje społeczne projektu


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracji Krakowska, miasta Tarnów, strefa małopolska. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można  składać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. poprzez:
-> formularz dostępny pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje
-> pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa    Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
-> lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.
rojekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa małopolskiego, p.253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz.8:00-16.00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl