Hala sportowa


Administratorem hali sportowej w Stróży jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu.

Hala nie jest powszechnie dostępna, udostępnienie następuje w drodze zawarcia umowy i ustalenia harmonogramu korzystania z niej.

Hala otwarta jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00. W soboty i niedziele wg zawartych umów/rezerwacji. Dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

W godzinach od 8.00 do 16.00 hala sportowa udostępniona jest nieodpłatnie, przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego szkół gminnych zgodnie z harmonogramem. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Dyrektora GOKiS w oparciu o harmonogram, zawartą umowę na wniosek zainteresowanych grup i podnajmujących.

Przed złożeniem wniosku o wynajem hali należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem hali oraz cennikiem podnajmu.

Szczegółowych informacji udziela biuro GOKiS Pcim pod nr tel. 12 274 80 39 oraz Dyrektor GOKiS Pcim pod nr tel. 516 029 300

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl