Profil Zaufany! Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu: on-line!

2020-05-21


ePUAP

ePUAP - to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. To miejsce, gdzie usługi są udostępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu - przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu.
Załatw sprawę w Urzędzie Gminy Pcim przez ePUAP

 


 

"Eportal" Gminy Pcim

Gmina Pcim zachęca mieszkańców do korzystania z Portalu Interesanta dostępnego pod adresem https://eportal.gminapcim.pl

Bez logowania się, portal udostępnia mieszkańcom m.in.: informacje z zakresu najpopularniejszych imion występujących w gminie wraz z podziałem na lata, statystykę mieszkańców z podziałem na płeć i wiek, po informację o możliwości odbioru dowodu osobistego.

Po zalogowaniu się do portalu za pośrednictwem Profilu Zaufanego oraz potwierdzeniu adresu e-mail, mieszkaniec naszej gminy ma możliwość aktualnego dostępu do swoich spraw podatkowych prowadzonych w urzędzie tj. m.in.: grunty, budynki i budowle w posiadaniu podatnika czy płatności/zobowiązania na rzecz gminy które może regulować bezpośrednio z poziomu portalu poprzez funkcję "Zapłać".

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do korzystania z funkcjonalności, które oferuje "eportal" Gminy Pcim

 


 

Profil Zaufany

Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy Pcim funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Pcim do zakładania Profilu Zaufanego, dzięki któremu stopniowo będzie zwiększała się możliwość załatwiania spraw we wszystkich urzędach za pośrednictwem internetu.

Co to jest PZ - Profil Zaufany i jak się go stosuje można przeczytać na stronie profilu

 


 

OBYWATEL.GOV.PL

OBYWATEL.GOV.PL - to dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla Ciebie. 
Skorzystaj ze wszystkich umieszczonych treści i materiałów, które mogą Cię zainteresować

 


 

SISMS

SISMS - to bezpłatny System Informacji dla mieszkańców Gminy Pcim
Dzięki systemowi SISMS możesz otrzymywać na twój telefon za pomoca aplikacji BLISKO (na telefony z systemem Android), sms-em lub e-mailem bezpłatne informacje, np. o:
- aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców
- terminach odbioru odpadów komunalnych i wielkogabarytowych
- imprezach kulturalnych i sportowych
- zagrożeniach i niebezpieczeństwach
- utrudnieniach i awariach
- innych ważnych wydarzeniach z terenu Gminy Pcim

Skorzystaj z systemu SISMS - bezpłatne powiadomienia prosto z Urzędu Gminy Pcim


Konta Bankowe Urządu Gminy Pcim:

1. Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 13 8591 0007 0230 0000 0042 0001 do realizacji:
- opłata skarbowa
- opłata za wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
- opłata za zużycie wody z wodociągu gminnego
- czynsz za wynajem lokalu lub dzierżawę nieruchomości gminnej oraz refakturowanie opłat za zużycie gazu i energii elektrycznej
- użytkowanie wieczyste nieruchomości
- podatki i opłaty lokalne /np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych/
- odsetki od nieterminowej regulacji zobowiązań
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
- opłata za udostępnienie danych meldunkowych

2. Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 50 8591 0007 0230 0000 0042 0014 do realizacji:
- wadia przetargowe

3. Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 28 8591 0007 0230 0470 0042 0461 do realizacji:
- gospodarowanie odpadami komunalnymi


Stawki podatków

Poniżej prezentujemy stawki podatków lokalnych, druki deklaracji i informacji podatkowych na rok 2020 oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i oświadczenie producenta rolnego.


Nr konta bankowego dla należności podatkowych:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 13 8591 0007 0230 0000 0042 0001

 

I. Podatek od nieruchomości

Stawki podatku ogłoszone w Uchwale Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 15.XI.2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wzór 1 - U-Nr-XII-97-2019
Deklaracje podatkowe dla osób prawnych wzór 2 – DN-1
wzór 3 – ZDN-1
wzór 4 – ZDN-2
Informacje podatkowe dla osób fizycznych wzór 5 – IN-1
wzór 6 – ZIN-1
wzór 7 – ZIN-2
wzór 8 – ZIN-3

 

II. Podatek rolny

Stawka podatku dla rolników (powyżej 1ha użytków rolnych) 146,15 zł/hap
Stawka podatku dla nie rolników (poniżej 1ha użytków rolnych) 292,30 zł/ha
Od podstawy naliczonego podatku przysługuje "ulga górska" w klasach I-III - 30% a w klasie IV - 60%
Deklaracje podatkowe dla osób prawnych wzór 9 – DR-1
wzór 10 – ZDR-1
wzór 11 – ZDR-2
Informacje podatkowe dla osób fizycznych wzór 12 – IR-1
wzór 13 – ZIR-1
wzór 14 – ZIR-2
wzór 15 – ZIR-3

 

III. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego 42,7328 zł/ha
Deklaracje podatkowe dla osób prawnych wzór 16 – DL-1
wzór 17 – ZDL-1
wzór 18 – ZDL-2
Informacje podatkowe dla osób fizycznych wzór 19 – IL-1
wzór 20 – ZIL-1
wzór 21 – ZIL-2
wzór 22 – ZIL-3


IV. Podatek od środków transportowych

Stawki podatku ogłoszone w Uchwale Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 25.XI.2016 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych wzór 23 - U-Nr-XXV-142-2016
Deklaracja podatkowa wzór 24 – DT-1
wzór 25 – DT-1/A


V. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy na tzw. duże jednostki przeliczeniowe bydła, musi dołączyć do wniosku dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wzór 26
Oświadczenie producenta rolnego wzór 27

 

VI. Opłata za gospodarowanie odpadami

Nr konta bankowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 28 8591 0007 0230 0470 0042 0461

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie za osobę - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 19,00 zł/mies.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie za osobę - odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 38,00 zł /mies.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wzór 28 - doc
wzór 28 - pdf
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku wzór 29 - doc
wzór 29 - pdf

 


ARiMR: Dopłaty 2020

Aktualizacja: począwszy od 11.05.2020 r. - 15 czerwca 2020 r. przywrócone zostają dyżury konsultanta w zakresie pomocy w składaniu wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Pcim, pok. nr 17. Wyznaczone terminy:
- Poniedziałek w godz. 08:00 - 12:00
- Wtorek w godz. 08:00 - 12:00
- Czwartek w godz. 08:00 - 12:00

Przypominamy: Termin na złożenie wniosku został przedłużony do 15 czerwca 2020r. (składanie oświadczeń do 8 czerwca 2020r.)

W Małopolsce 16 kwietnia 2020 roku uruchomiona została infolinia z pomocą techniczną dla rolników składających wnioski o dopłaty przez internet. W ramach niej działają specjalne numery telefonów (dla Gminy Pcim jest to nr tel.: 12 651 00 56), pod którymi pracownicy ARiMR udzielają informacji na temat obsługi aplikacji eWniosekPlus. Z ich pomocą, krok po kroku, można skutecznie wypełnić i wysłać wniosek.

Od 2018 roku obowiązkową formą ubiegania się o dopłaty bezpośrednie i obszarowe jest forma elektroniczna. Dla wszystkich, którzy mieli problem z obsługą komputera, brakiem sprzętu lub dostępu do internetu, w ARiMR co roku dostępne były punkty pomocy technicznej ze stanowiskami komputerowymi. Obecnie, ze względu na stan epidemii, pracujemy bez bezpośredniego kontaktu z rolnikami. Infolinia obsługiwana przez specjalistów ds. obsługi aplikacji eWniosekPlus ma za zadanie umożliwić skorzystanie z tego rodzaju pomocy wszystkim osobom, które chcą uzyskać dopłaty za 2020 rok, a mogą mieć problemy z obsługą narzędzia internetowego lub  mają wątpliwości co do poprawnego wypełnienia wniosku na którymkolwiek z jego etapów.

Zachęcamy do korzystania z infolinii. Termin na złożenie wniosku został przedłużony do 15 czerwca 2020r. (składanie oświadczeń do 8 czerwca 2020r.) Warto jednak nie zwlekać z dopełnieniem formalności, bo im szybciej wnioski dotrą do ARiMR, tym szybciej pieniądze zaczną trafiać na konta rolników.

Przypominamy: numery telefon dostępne na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „Oddziały Regionalne ARiMR” oraz na fb pod linkiem: https://link.do/QLpox

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl