Gminny konkurs dla dzieci na kartkę i ozdobę Wielkanocną

2020-03-30


Zapaszamy tym razem dzieci z terenu gminy Pcim do wzięcia udziału w naszym konkursie na świąteczną kartkę i ozdobę wielkanocną.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu ogłasza konkurs plastyczny, na Świąteczną Kartkę Wielkanocną oraz ozdobę. Mamy nadzieję, że projektowanie kart wielkanocnych  i wykonanie ozdoby sprawi dzieciom wiele radości, pobudzi wyobraźnię, zachęci do plastycznych działań oraz przyczyni się do rozwoju artystycznych uzdolnień.

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ LUB OZDOBĘ WIELKANOCNĄ


I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu.

II. Cel i przedmiot konkursu
1.   Celem   konkursu  jest  wyłonienie  najlepszego  projektu kartki lub ozdoby wielkanocnej reprezentującej polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe związane z okresem Świąt Wielkanocnych.

2.Zachęcanie najmłodszych do kultywowania zwyczaju obdarowywania się kartkami okolicznościowymi i dekorowania mieszkania ozdobami związanymi  z  świętami

3.Rozwój umiejętności plastycznych i wrażliwości artystycznej.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci  w wieku szkolnym klas I-III, klas IV-VI
 2. Wykonane prace należy sfotografować i  zdjęcie w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy gokpcim@op.pl  do dnia 06.04.2020
 3. Prace należy opisać  IMIENIEM I NAZWISKIEM, KLASĄ

 Uczestnik  zobowiązany jest przedstawić jeden autorski projekt

 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty (zał.nr1) oraz  wypełnienie i podpisanie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr2) i wysłanie skanu lub zdjęcia tego dokumentu wraz z zdjęciem wykonanej pracy na adres mailowy gokpcim@op.pl

                    
                  

 

 

 IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Inspiracją mogą  być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy.
 2. Prace należy wykonać ręcznie.
 3. Format prac; karti- nie przekraczający wymiarów  A4, ozdoby –format dowolny
 4. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę

 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy przesyłać w formie elektronicznej na adres gokpcim@op.pl 

  z tytułem wiadomości KONKURS PLASTYCZNY

 1. Prace  należy przesłać DO DNIA 06  IV 2020r.
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.

VI. Ocena prac konkursowych

1.Prace będą oceniane w  następujących kategoriach

I-III klasy

IV-VI klasy

2. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W  wyniku  postępowania  konkursowego  Komisja  Konkursowa  dokona oceny prac i przyzna nagrody
 2. Planowana data ogłoszenia wyników nastąpi 10.04.2020
 3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU
 4. Nagrody zostaną wręczone po świętach wielkanocnych. O sposobie przekazania poinformujemy mailowo i telefonicznie

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl