Świetlice


Chcąc aktywnie odpowiadać na potrzeby kulturalne najmłodszych mieszkańców gminy Pcim, cały szereg zajęć i aktywności odbywa się również poprzez działające w każdej z miejscowości świetlice. Dzięki nim dzieci mogą w sposób ciekawy spędzać pozaszkolny czas, bez potrzeby dojeżdżania tylko do siedziby ośrodka kultury-Pcimia. Każdego roku w zajęciach na świetlicach bierze udział łącznie około 50 dzieci.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl