Obwodowe Komisje Wyborcze - nabór. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r.!

2020-04-10


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 10 maja 2020 r.

Strona Państwowej Komisji Wyborczej poświęcona wyborom prezydenckim: https://wybory.gov.pl/prezydent2020/


Sposób przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze Klientów Urzędu Gminy Pcim od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania  uprzejmie informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji może zostać:

1) doręczone osobiście po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pracownikowi Urzędu Gminy: 12 2748 050 wew. 31 – najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz.15:30.

2) przesłane tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim  - najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. - liczy się data wpływu na dziennik podawczy,

3) przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@pcim.pl (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny) - najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Gminy Pcim – adres: Pcim 563, 32-432 Pcim  tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 2748 050 wew. 31 bezpośrednio po wysłaniu e-maila ze skanem zgłoszenia, celem upewnienia się, że przesłana wiadomość dotarła.

Informujemy  ponadto, że w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest  uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia do Urzędu zgłoszenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu.

Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem członków do obwodowych komisji wyborczych udzielane są pod numerem telefonu: 12 2748 050 wew. 31 oraz adresem e-mail: kadry@pcim.pl.


17.02.2020 r. nastąpiła AKTUALIZACJA uchwały w zakresie powoływania
obwodowych komisji wyborczych!

- Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pcim - POSTANOWIENIE Nr 25-2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III  z dnia 6 marca 2020 r.

- Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych - Informacja PKW - Prezydent 2020

- Upływ terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach - Informacja PKW - Prezydent 2020

- Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju - Informacja PKW - Prezydent 2020

- Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich - Informacja PKW - Prezydent 2020

- Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju - UCHWAŁA NR 11/2019 tekst ujednolicony po zmianach z 17.02.2020 - Prezydent 2020

- Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitet - wzór aktualny po zmianach z 17.02.2020 - Prezydent 2020

- Zmiana uchwały w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych z 17.02.2020 - Prezydent 2020

- Zgłoszenie wyborcy w trybie art. 182 par 8c Kodeksu wyborczego - uzupełnienie składu przez Komisarza Wyborczego, zgłoszenie indywidualne - wzór indywidualne - Prezydent 2020

- Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju - UCHWAŁA NR 11/2019 - Prezydent 2020

- Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitet - wzór - Prezydent 2020

- Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów - Prezydent 2020

- Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów prezydenckich 2020


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 10 maja 2020 r.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pcim poświęcona wyborom prezydenckim: https://bip.malopolska.pl/ugpcim,m,331521,prezydent-2020.html

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl