Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Realizacja

Nowoczesny i funkcjonalny komputer oraz dostęp do szybkiego łącza internetowego to w dzisiejszych czasach standard i konieczność. W gminie Pcim było jednak jeszcze wiele takich rodzin, które, jak dotychczas były pozbawione tych podstawowych narzędzi do pracy, nauki i zabawy. Dlatego samorząd gminny postanowił zrealizować projekt pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim”.  
                         
               


Pcim, 31.03.2015 r.                                                                    ANKIETA


                                                        

"Zrealizowano badania przy pomocy eBadania dostępnego pod adresem strony internetowej aplikacji: http://www.eBadania.pl"


 

                         
          
W dniu 06.02.2015 r. o godz. 14.00 odbyło się spotkanie z Beneficjentami Ostatecznymi projektu. Celem spotkania była informacja o przeprowadzeniu Kursu Komputerowego - dla 40 osób, w podziale na 4 grupy 10 osobowe w ramach realizacji projektu ”Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” .

Kurs Komputerowy z zakresu:
- podstaw technik informatycznych
- użytkowania komputera
- przetwarzania  tekstów
- arkuszy kalkulacyjnych
- usług w sieciach informatycznych
- użytkowania Internetu dla uczestników projektu
- grafika menadżerska i prezentacyjna
wraz z wewnętrznym egzaminem końcowym sprawdzającym wiedzę uczestnika z przeprowadzonego  szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą w  Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży grupa I i grupa III oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu grupa II i grupa IV w terminie od 16.02.2015 do 25.03.2015 r.

Celem szkolenia  oprócz pozyskania  wiedzy i umiejętności z jego zakresu jest też:

-zachęcenie użytkowników do korzystania w praktyczny sposób z obsługi komputera
- zachęcenie użytkowników do korzystania z sieci w praktycznym wymiarze
- aktywizacja społeczeństwa w zakresie e-edukacji i pracy przez Internet
- wyrobienie w beneficjentach pozytywnych opinii na temat UE oraz Gminy
- promocja projektu.

Wszyscy beneficjenci pisemnie zaakceptowali uczestnictwo w poszczególnych grupach i odebrali harmonogram kursu komputerowego.
               


Informujemy, że jako realizator projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” w dniu 15.07.2014 r. ogłosiliśmy dwa postępowania przetargowe:
1. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu pn.: Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim
2. Zapewnienie stałego dostępu do Internetu wraz z usługami instalacji i konfiguracji oraz dostawą niezbędnego sprzętu w ramach projektu.

Projekt współfinansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś. Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Wszelkie niezbędne informacje nt. postępowań przetargowych znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pcim.
 W dniu 16 czerwca 2014 roku o godzinie 16.00 odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” z beneficjentami programu. Na zaproszenie osób kierujących projektem do sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przybyli reprezentanci gospodarstw domowych biorących udział w projekcie oraz dyrektorzy szkół, w których będą zlokalizowane Centra Animacji Społeczeństwa Informacyjnego. Przybyłych beneficjentów i zaproszonych gości przywitał Pan Wójt Gminy Pcim - Daniel Obajtek, na miejscu wysłuchali oni krótkiego przemówienia Pana Władysława Kurowskiego dyrektora Zakładu Szkół w Pcimiu, który jest realizatorem projektu. Następnie koordynator projektu Pan Jarosław Szlachetka przedstawił przygotowaną prezentację multimedialną, omówił bieżące sprawy związane z realizacją projektu oraz zapoznał beneficjentów z harmonogramem realizacji projektu. Cieszyć może frekwencja uczestników projektu, którzy licznie przybyli do sali GOKiS w Pcimiu.W imieniu realizatora projektu dziękujemy za liczne przybycie na konferencję.
Bernadetta Żaba-Guśpiel - Biuro projektu Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu


 


 

               

Nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w Gminie Pcim” trwał od 31 marca 2014 roku do 18 kwietnia  2014 roku do godz. 12.00. Dokumenty rekrutacyjne były w Zakładzie Obsługi Szkół w Pcimiu, 32-432 Pcim 1178 (budynek Piekarni) oraz na stronie internetowej  urzędu Gminy Pcim. Do dnia 18 kwietnia 2014 roku  w biurze projektu złożonych zostało 63 formularzy zgłoszeniowych, z czego dwa zostały wycofane na wniosek wnioskodawcy.

Komisja Rekrutacyjna na podstawie Zarządzenia nr 10/2014 z dnia 14.03.2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej uczestników projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w Gminie Pcim”, w  terminie od 25 kwietnia 2014 roku do  30 kwietnia 2014 roku zweryfikowała dokumenty wymagane do  uczestnictwa w projekcie. Komisja pracowała w oparciu o następujące dokumenty:
- regulamin uczestnictwa w projekcie
- wytyczne instytucji wdrażającej
- zapisy wniosku o dofinansowanie.

Do dnia 7 maja 2014 roku komisja wyłoniła 40 Beneficjentów zakwalifikowanych do projektu oraz przedstawiła  listę  rezerwową uczestników projektu.
Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznej listy beneficjentów projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w Gminie Pcim” są udzielane w biurze projektu  w Zakładzie Obsługi Szkół w Pcimiu. Osoba do kontaktu – Bernadetta Żaba-Guśpiel
tel. 12/274-80-61

                Projekt "Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w Gminie Pcim”

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu