Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Polityka czystości

Aktualny wykaz firm świadczących usługi na terenie Gminy Pcim w zakresie:

1. USUWANIA ODPADÓW STAŁYCH:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków,  tel. 12 646 22 02,
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Myślenicach ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice,                         tel. 12 272 17 31,

2. USUWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH:
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Myślenicach ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice,                         tel. 12 272 17 31,
- „Mletor” – Wątor Czesław, Stróża 802, tel. 12 373 34 29, kom. 783 262 726.

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2014 ROKU Z TERENU GMINY PCIM
                                                                                                

                                                                                              ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odbiór odpadów wielkogabarytowych tj. starych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i zużytego sprzętu elektronicznego jak telewizory, komputery, radia i magnetofony od mieszkańców naszej Gminy organizowany jest 2 razy w roku. O terminach i sposobie odbierania w/w odpadów będą Państwo informowani poprzez: stronę internetową Gminy Pcim, wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń.

 
                                                                        CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Uchwały, regulamin i programy określające politykę czystości na terenie Gminy Pcim:

 1. Uchwała przyjmująca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim
 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim
 3. Uchwała zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim
 4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim
 5. Uchwała przyjmująca Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pcim na lata 2010-2032
 6. Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pcim w latach 2010-2032
 7. Wniosek o odbiór i utylizację azbestu
 8. Zasady segregacji odpadów

                                                                             ZASADY SEGREGACJI
 

 • WOREK NIEBIESKI – MAKULATURA

WRZUCAMY:
gazety i czasopisma, ksiązki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, szkolny i biurowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.
NIE WRZUCAMY!!!
zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faxowego, kartonów po mleku i napojach, papieru przebitkowego (rachunki, faktury), pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów i papierów higienicznych, worków po cemencie, tapet.
 

 • WOREK RÓŻOWY LUB ŻÓŁTYPLASTIK

WRZUCAMY:
butelki po napojach (najlepiej zgniecione), butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach.
NIE WRZUCAMY!!!
butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, opakowań po środkach ochrony roślin, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, styropianu.
 

 • WOREK ZIELONY – SZKŁO

WRZUCAMY:
opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego tj. butelki, słoiki oraz szklane pojemniki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych.
NIE WRZUCAMY!!!
szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych.

 


Przejdź na górę strony

Kalendarz

Informacje dodatkowe


Szanowni Państwo

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pcim na lata 2016-2022 zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań zawartych w niniejszej ankiecie. Uzyskane opinie pomogą nam określić priorytety Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz ułatwią przygotowanie dokumentu.
ANKIETA - WYPEŁNIJ


Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowyHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KONTA URZĘDU - PODATKI, OPŁATY
INFORMATOR O POWSZECHNEJ
SAMOOBRONIE LUDNOŚCI

Newsletter

Darmowe informacje na Twój e-mail
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca