Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Polityka czystości

Aktualny wykaz firm mogących świadczyć usługi na terenie Gminy Pcim w zakresie:

1. USUWANIA ODPADÓW STAŁYCH
- z nieruchomości zamieszkałych: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. 32-400 MYŚLENICE, UL. SŁOWACKIEGO 82
tel. 12 272 03 35, fax 12 349 05 63 biuro@skladowisko.com.pl
- z pozostałych nieruchomości - rejestr działalności regulowanej - kliknij, aby zobaczyć -

2. USUWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
- „MLETOR” WYWÓZ ŚMIECI I NIECZYSTOŚCI, Czesław Wątor, 32-431 Stróża 802
- Zakład Usługowy „ROM-DRÓG” Andrzej Romaniak, 32-436 Tokarnia 428
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice
- Zakłady Komunalne Sp. z o. o., 34-700 Rabka Zdrój, ul. Kilińskiego 46 b
- „Górna Raba” Sp. z o.o., 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27 e.
- F.H.U. GAZ-SERWIS 4x4 POMOC DROGOWA, Bartłomiej Stolarz, ul. M. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY PCIM W I PÓŁROCZU 2017 ROKU


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i remontowo – budowlanych w dniach 24-27 kwietnia bezpośrednio z gospodarstw domowych po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym do UG Pcim  do 15 kwietnia 2017 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Utylizacji Odpadów pod nr tel. 12 272 03 35 lub w Urzędzie Gminy Pcim pod  nr tel. 122748050 wew. 19.


ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odbiór odpadów wielkogabarytowych tj. starych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i zużytego sprzętu elektronicznego jak telewizory, komputery, radia i magnetofony od mieszkańców naszej Gminy organizowany jest 2 razy w roku. O terminach i sposobie odbierania w/w odpadów będą Państwo informowani poprzez: stronę internetową Gminy Pcim, wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń.

 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Dokumenty określające politykę czystości na terenie Gminy Pcim:

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - DOC
1.1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - PDF

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - DOC
2.1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - PDF

3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim

4. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty

6. Uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

7. Uchwała określająca wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8. Uchwała określająca terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu