Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Polityka czystości

Aktualny wykaz firm mogących świadczyć usługi na terenie Gminy Pcim w zakresie:

1. USUWANIA ODPADÓW STAŁYCH
- z nieruchomości zamieszkałych: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133
- z pozostałych nieruchomości - rejestr działalności regulowanej - kliknij, aby zobaczyć -

2. USUWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
- „MLETOR” WYWÓZ ŚMIECI I NIECZYSTOŚCI, Czesław Wątor, 32-431 Stróża 802
- Zakład Usługowy „ROM-DRÓG” Andrzej Romaniak, 32-436 Tokarnia 428
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice
- Zakłady Komunalne Sp. z o. o., 34-700 Rabka Zdrój, ul. Kilińskiego 46 b
- „Górna Raba” Sp. z o.o., 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27 e.
- F.H.U. GAZ-SERWIS 4x4 POMOC DROGOWA, Bartłomiej Stolarz, ul. M. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2016 ROKU Z TERENU GMINY PCIM
                                                                                                


ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odbiór odpadów wielkogabarytowych tj. starych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i zużytego sprzętu elektronicznego jak telewizory, komputery, radia i magnetofony od mieszkańców naszej Gminy organizowany jest 2 razy w roku. O terminach i sposobie odbierania w/w odpadów będą Państwo informowani poprzez: stronę internetową Gminy Pcim, wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń.

 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Dokumenty określające politykę czystości na terenie Gminy Pcim:

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - DOC
1.1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - PDF

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - DOC
2.1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - PDF

3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim

4. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty

6. Uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

7. Uchwała określająca wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Zasady segregacji odpadów

ZASADY SEGREGACJI
 

  • WOREK NIEBIESKI – MAKULATURA

WRZUCAMY:
gazety i czasopisma, ksiązki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, szkolny i biurowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.
NIE WRZUCAMY!!!
zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faxowego, kartonów po mleku i napojach, papieru przebitkowego (rachunki, faktury), pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów i papierów higienicznych, worków po cemencie, tapet.
 

  • WOREK RÓŻOWY LUB ŻÓŁTYPLASTIK

WRZUCAMY:
butelki po napojach (najlepiej zgniecione), butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach.
NIE WRZUCAMY!!!
butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, opakowań po środkach ochrony roślin, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, styropianu.
 

  • WOREK ZIELONY – SZKŁO

WRZUCAMY:
opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego tj. butelki, słoiki oraz szklane pojemniki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych.
NIE WRZUCAMY!!!
szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych.

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu