Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Parafie

Parafia Świętego Mikołaja w Pcimiu
32-432 Pcim
www.parafiapcim.republika.pl
 
Ksiądz Proboszcz dr Lucjan Pezda
tel. (12) 274 80 30
 
Wikariusze:
Ks. mgr Bogusław Borek
tel. (12) 272 84 50
Ks. mgr lic. Tadeusz Tylka
tel. (12) 274 83 86
 

Na terenie Parafi mieszka ks. mgr lic. Stanisław Bzowski - kanonik
tel. (12) 274 87 89
 
Msze święte w Niedzielę odbywają się w godzinach: 7:30; 9:00; 11:30; 15:30
Odpust: Świętego Mikołaja - Sierpień

 
Pierwszy kościół w Pcimiu ufundował król Kazimierz Wielki w 1338 r. W końcu XVIII w. rozpoczęto budowę nowej świątyni, którą zakończono w 1829 r. Nowy kościół reprezentuje tzw. styl józefiński. Znajdują się w nim trzy ołtarze barokowe: główny z obrazami św. Mikołaja i MB Pcimskiej (pocz. XVIII w.), lewy Ukrzyżowania Pańskiego (2 poł. XVII w.) i prawy MB Różańcowej (pocz. XVIII w.). Do Pcimia zostały one przeniesione z kościoła św. Agnieszki w Krakowie. Do najcenniejszego wyposażenia należy chrzcielnica kamienna o cechach późnogotyckich z 1638 r. oraz dzwon z ludwisarni w Brzegu, odlany w 1739 r. Z kościoła pochodzi rzeźba św. Mikołaja, datowana na 4 ćw. XIV w., przechowywana w muzeum w Myślenicach. Piękna polichromia na stropie starej części kościoła, przedstawiająca Przemienienie Pańskie, namalowana została w 1910 r. Nad głównym wejściem zwracają uwagę organy z pocz. XIX w. – dzieło miejscowego samouka Jana Gracza. Przy kościele znajduje się murowany, klasyczny budynek plebani z 1802 r. oraz budynek dawnej szkoły parafialnej (obecnie przedszkole) z XVIII/XIX w., gruntownie przebudowany po 1945 r.Parafia Najświętszej Marii Panny w Stróży
32-431 Stróża

Ksiądz Proboszcz Wiesław Hajto
tel. (12) 373 30 66

Wikariusz:
Ks. Czesław Puto
tel. (12) 373 36 42

Msze święte w Niedzielę odbywają się w godzinach: 8:00; 9:30; 11:00; 16:00
Odpust: Matki Bożej Królowej Polski - Maj


Murowany, neogotycki kościół w Stróży powstał w latach 1906-09. Inicjatorem budowy był ks. Józef Wątorek, rodowity stróżanin. Do najciekawszych elementów wystroju należą piękne witraże, wykonane w 1966 r. przez Adama Bunscha. Obok kościoła znajduje się wolnostojąca dzwonnica z 1908 r., drewniana plebania z pocz. XX w. i krzyż przydrożny z 1920 r.Parafia Świętej Marii Magdaleny w Trzebuni
32-438 Trzebunia

Ksiądz Proboszcz Kazimierz Czubat
tel. (12) 27 34 526

Msze święte w Niedzielę odbywają się w godzinach: 7:30; 10:30; 16:00
Odpust: Świętej Marii Magdaleny - Lipiec


Kościół parafialny św. Marii Magdaleny wybudowano w 1799 r. na miejscu starszego, zniszczonego przez powódź. Ma on cechy późnobarokowe. W tym stylu utrzymane są również ołtarze: główny z kopią cudownego obrazu MB Myślenickiej (dzieło Sebastiana Stolarskiego) oraz 4 boczne (XIX w.). Z kościoła pochodzą skrzydła tryptyku z ok. 1400 r., przedstawiające św. Macieja i św. Jadwigę, eksponowane w Muzeum Narodowym w Krakowie.
 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu