Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Niezbędne dokumenty

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O POMOC SPOŁECZNĄ

Od osób ubiegających się o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wymagane jest złożenie wniosku wraz z pełną dokumentacją z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj.
1. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie itp.
2. decyzja o przyznaniu renty lub emerytury z ZUS lub KRUS, albo odcinek renty lub emerytury
3. nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o stanie posiadania
4. zaświadczenie z PUP o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub decyzja o uznaniu osobę za bezrobotną
5. dowód opłacania składek KRUS
6. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości świadczeń rodzinnych
7. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez dziecko (Gimnazjum  i Szkół Ponadgimnazjalnych)
8. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za praktykę
9. dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów
10. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka lub dorosłego członka rodziny
11. oświadczenie o   dodatkowych dochodach rodziny, lub że osoba nigdzie nie pracuje
12. kserokopie dowodu wpłaty za energię elektryczną, gaz
13. w przypadku leczenia zaświadczenie lekarskie i faktura za leki
Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej przysługują od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją osoby ubiegającej się o pomoc społeczną.
 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu