Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Kultura

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PCIMIU
32-432 Pcim 563
tel./faks: +48 (12) 274 80 39, +48 0 516 029 300
e-mail: gokpcim@o2.pl
strona internetowa: www.kliszczacy.pl
dyrektor: Michał Hodurek

 
Działalność kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu od roku 2007 prowadzona jest w budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy boisku sportowym KS Pcimianka. Od początku swojej działalności aktywnie kreuje życie kulturalne, promuje twórczość amatorów i profesjonalistów w różnych dziedzinach twórczości (wystawy prac malarskich, rzeźb, itp.), wraz z Świetlicą Środowiskową w Stróży i Trzebuni, Izbą Regionalną w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pcimiu oraz świetlicą Orkiestry Dętej Orzeł w Trzebuni tworzy małą gminną sieć promocji kultury i tradycji. Ma w swojej ofercie zajęcia począwszy od rękodzieła ludowego jak ręczne robótki, tworzenie ozdób świątecznych, poprzez sekcje związane z tańcem, plastyką, literaturą, teatrem, muzyką, do możliwości korzystania z sieci komputerowej w swoich filiach i hali sportowej. Działa na polu animacji kultury dla ludzi nie tylko młodych ale i dorosłych – Zespół Regionalny Pcimianie, Koło Gospodyń Wiejskich Pcim, Orkiestra Dęta Orzeł. Jednym z najważniejszych filarów kultury i działań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu jest Zespół Regionalny Pcimianie, który wydał w 2004 r. płytę "Pcimskie Śpiewki" i kolędy regionalne, Zespół Pieśni i Tańca Pcim działający od 2009 roku oraz Orkiestra Dęta Orzeł z Trzebuni, która gra już ponad 155 lat!
Oferta GOKiS jak i podległych mu świetlic skierowana jest do wszystkich grup wiekowych i przystosowana do wciąż zmieniającego się zapotrzebowania społecznego.


           Zespół Regionalny Pcimianie                         Zespół Pieśni i Tańca Pcim                      Orkiestra Dęta Orzeł z Trzebuni

Oprócz stałych spotkań w ośrodku odbywa się wiele imprez okazjonalnych jak coroczne Święto Kliszczaka – święto tutejszych górali czy coroczne święto plonów - Dożynki Gminne. Jest gospodarzem Hali Sportowej w Stróży gdzie odbywają się turnieje sportowe i zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci. Promując tradycję i tutejszą kulturę jest głównym organizatorem konkursów Wiedzy o Naszym Regionie, tworzenia ozdób choinkowych, kolęd i pastorałek, konkursu na najpiękniejszą lokalną przyśpiewkę, Wojewódzkiego Turnieju Tańców Polskich o Kliszczaczką Parzenicę, a panie z KGW czynnie biorą udział corocznie w konkursach potraw regionalnych oraz przeglądach grup kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej.

GOKiS bierze czynny udział w różnych projektach, programach grantowych, konkursach, dzięki którym może dofinansować niektóre działania. Takimi projektami były już: projekt "Ikonka", Mikroprojekt Interreg IIIA Polska-Republika Słowacka (współorganizacja trzech imprez kulturalnych z partnerem słowackim), projekt "Rzeczpospolita Internetowa", Mecenat Małopolski z dziedziny kultury i inne. Jego stałymi instytucjami współfinansującymi są lokalne władze, Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz lokalne firmy i sponsorzy. Dzięki tym działaniom może doposażyć placówkę, organizować wszelkiego rodzaju imprezy i rozwijać swoją działalność.
 

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu