Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Konferencja podsumowująca

W dniu 29 września 2015 r. o godz. 15.00 w sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu  obyła się konferencja za zakończenie projektu, podsumowująca  realizację projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”. Spotkanie rozpoczął  koordynator projektu  Pan Jarosław Szlachetka, witając przybyłych gości a przede wszystkim licznie przybyłych Beneficjentów projektu. Podczas wystąpienia zrelacjonował cały okres realizacji projektu zgodnie z przygotowaną prezentacją multimedialną przedstawiająca etapy realizacji projektu.

W gminie Pcim było jednak jeszcze wiele takich rodzin, które, jak dotychczas były pozbawione tych podstawowych narzędzi do pracy, nauki i zabawy. Dlatego samorząd gminny postanowił zrealizować projekt pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” w ramach którego dostarczono  do 40 beneficjentów sprzęt komputerowy oraz dostęp do szybkiego łącza internetowego
W okresie realizacji projektu w ramach postępowań przetargowych  wyłoniono firmy które w ramach zawartych umów zakupiono nowoczesny i funkcjonalny sprzęt komputerowy dostarczony przez firmę Ecconect sp. z o.o. oraz zapewniono dostęp do szybkiego łącza internetowego od firmy NETMAR.

W ramach projektu utworzono 3 Punty Animacji Społeczeństwa Informacyjnego i jako siedzibę wybrano Szkołę podstawową nr 1 w Pcimiu, Szkołę podstawową nr 3 w Stróży oraz Szkołę podstawową w Trzebuni. Do PASI  dostarczono po 13 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu.

Pracownie PASI pracowały w okresie  10 miesięcy, zatrudnieni zostali opiekunowie PASI, którzy koordynowali zajęcia służąc profesjonalną pomocą dla osób którzy korzystali z pracowni.  Stworzenie  „Punktów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego” w ramach projektu umożliwiło nieodpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu w pobliżu miejsca zamieszkania w pierwszej kolejności dla osób zagrożonych oraz wykluczonych cyfrowo. Punkty te stanowiły miejsca walki ze zjawiskiem  wykluczenia cyfrowego na ternie gminy, gdzie każdy potrzebujący mógł skorzystać z Internetu, stanowiły także ośrodek stymulacji i rozwoju nowoczesnych form  komunikacji społecznej oraz zastosowań technologii teleinformatycznych.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony Beneficjentów, co pozwoliło na sprawną organizację montażu sprzętu  komputerowego w domach a także organizację szkoleń komputerowych organizowanych przez Panią mgr Małgorzatę Cichoń.

W imieniu całego Zespołu Projektowego pragniemy podziękować Wszystkim osobom , które przyczyniły się do sprawnej realizacji projektu, na ręce Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół-Władysława Kurowskiego będącego realizatorem projektu  składamy podziękowania  za wzorowe nadzorowanie realizacji projektu.  Składamy podziękowania dla przedstawicieli władz Samorządowych a także przedstawicieli firm dostarczających sprzęt komputerowy  p.Macieja Kaczor kierownika oddziału firmy Econnect Sp z o.o. i  P. Tomasza Jarzembińskiego Kierownika ds.Inwestycji z firmy Netmar zapewniającej dostęp do Internetu.

Z wyrazami podziękowania
Zespół Projektowy
p. Jarosłwaw Szlachetka-  koordynator projektu
p. Iwona Zięba – zarządzanie finansowe projektem
p. Bożena Kudłacz - księgowa projektu
p. Bernadetta Żaba-Guśpiel - biuro projektu.
 


 

W dniu 26 marca br. o godz. 15.00 w sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu obyła się konferencja podsumowująca rezultaty szkolenia w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.


Realizację projektu lokalny samorząd oraz Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu rozpoczął w 2014 roku. W ramach budżetu, który wynosi ponad 825 tys. złotych (finansowanie 100%) zakupiono 40 komputerów stacjonarnych dla gospodarstw domowych oraz 39 dla 3 jednostek gminnych tj. szkół podstawowych w których utworzono „Punkty Animacji Społeczeństwa Informacyjnego”. Wszystkie komputery zostały przekazane nieodpłatnie i podłączone do szerokopasmowego internetu. Ponadto sale komputerowe utworzone w szkołach umożliwiają korzystanie z internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w pobliżu miejsca zamieszkania, a przede wszystkim dzieciom w wieku szkolnym.

Beneficjenci zostali podzieleni na 4 grupy i przeszli 30 godzinne szkolenie z zakresu obsługi komputera i internetu. Tematyka zajęć obejmował m.in.: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafikę menadżerską i prezentacyjną oraz użytkowanie internetu. Na zakończenie kursu, który prowadziła pani mgr Małgorzata Cichoń  każdy z uczestników przeszedł egzamin wewnętrzny.

Udział w szkoleniu pozwolił osobom biorącym udział w projekcie na pewno nabyć nowe umiejętności w posługiwaniu się na co dzień komputerem, przełamać bariery związane z komunikowaniem się przez Internet, a przede wszystkim uzyskali cenne narzędzie do rozwijania swoich zainteresowań oraz e-aktywności – mówi Jarosław Szlachetka koordynator projektu. Dzięki temu osoby te, poprzez dostęp do ww. narzędzi informatycznych, będą mogły np. poszukiwać pracy, podnieść swoje kompetencje zawodowe, a także - poprzez stały dostęp do sieci - np. płacić rachunki, załatwiać sprawy w urzędach oraz rozwijać swoje zainteresowania - dodaje Jarosław Szlachetka.

Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty ukończenia kursu komputerowego, które na konferencji wręczyli pani M.Cichoń i J. Szlachetka.


W konferencji z Beneficjentami wzięli udział: Iwona Pietrzak, Bernadeta Zaba-Guśpiel, Władysław Kurowski, Jarosław Szlachetka, Małgorzata Cichoń oraz Maciej Kaczor.

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu