Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Historia

Według miejscowego podania, pierwszych osadników sprowadził w te strony książę Leszek Biały na początku XIII w. W następnym stuleciu król Kazimierz Wielki założył parafię w Pcimiu (1338 r.). Parafia otrzymała wezwanie św. Mikołaja Biskupa. Król ufundował drewniany kościółek, a przy nim dom (również drewniany) z ogródkiem. Pierwszą datą, dotyczącą Pcimia jako wsi, jest 2 czerwca 1351 roku. Tego dnia król wydał dokument, w którym nadał roztropnemu mężowi Nedanowi las położony nad rzekami Rabą i Suszanką, nakazując lokować na prawie magdeburskim wieś o nawie Nedanowa Wola. Dokument lokacyjny sugeruje, że Nedanową Wolę założono w miejscu już istniejącej wsi. Świadczy o tym wzmianka o uchyleniu dawniejszej wsi przepisów prawa polskiego. Nie było to więc założenie zupełnie nowej wsi, ale przeniesienie z prawa polskiego na niemieckie już istniejącej osady. Ów dawny Pcim znajdował się w rejonie przysiółka Kąt i ujścia Kaczanki do Raby, na co wskazuje tradycja (według niej Kąt ma być najstarszą częścią Pcimia) i logika – kościół, którego budowę rozpoczęto po 1338 r. znajdować się powinien raczej w centrum wsi, niż na jej obrzeżu. Akta kościelne mówią, iż osada nosiła nazwę – Pcim, a nie wprowadzoną w 1351 r. - Nedanowa Wola. Dziesięć lat po erygowaniu parafii pcimskiej 2 lutego 1348 r. Kazimierz Wielki nadał szlachetnemu mężowi o imieniu Przybysław sołectwo wsi lokowanej w miejscu, które nazywają Stara Stróża, nad rzekami Rabą i Trzebunią (Strzebuna).

Pierwsza pisana wzmianka o osadzie Trzebunya pochodzi z inwentarza dóbr starostwa lanckorońskiego z 1443 r. W inwentarzu z roku 1446, nazwę miejscowości zapisano jako Trzebunya. Jest duże prawdopodobieństwo, że wieś funkcjonowała już w 1410 r., natomiast pewna osada o tej nazwie (w znanej z aktu lokacyjnego Stróży formie Strzebuna), występowała już w XIV w. Stanisław i Mikołaj Lanckorońscy, nabyli od króla Aleksandra Jagiellończyka przywilej lokowania wsi Trzebunya nad rzeką Trzebunką (Trzebonka), z datą 2 listopada 1504 r. Tu również chodzi o przeniesienie starszej osady z prawa polskiego na niemieckie, o czym świadczy wzmianka w inwentarzu z 1564 r.

Z okresu II wojny światowej: podczas kampanii wrześniowej (1939 r.) ciężkie walki obronne w Pcimiu (4 IX) i Stróży (5 IX) toczyła brygada płk. Stanisława Maczka. Ślady tamtych wydarzeń dotrwały do dziś w postaci zachowanych okopów oraz mogił polskich żołnierzy na cmentarzach parafialnych. W latach okupacji w okolicy kwitła konspiracja, a w lasach operowały liczne oddziały partyzanckie, m.in. zgrupowania AK „Kamiennik“, „Żelbet“ i „Hardy“. W okresie od września 1944 r. do stycznia 1945r. stoczyły one bitwy z Niemcami w rejonie Poręby, Lipnika, Zawadki i Harbutowic.

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu