Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Azbest - unieszkodliwianie


Ogłoszenie o trwającym naborze wniosków


W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Pcim informuje o trwającym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku na terenie Gminy Pcim.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Dofinansowaniem objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Formularze wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Pcim pod adresem: Pcim 563, 32-432 Pcim, pokój nr 14 lub z niniejszej strony internetowej. Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu Karoliny Chmiel w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 14 oraz pod numerem telefonu 12 2748050 wew. 19

1. Azbest - deklaracja mieszkańca

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3. Umowa - wzór

4. Załącznik nr 6 - Wniosek Wnioskodawcy

5. Załącznik nr 14 - Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest

6. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

7. Załącznik nr 16 - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

8. Zgloszenie wykonania robot budowlanych

9. Regulamin przyznawania pomocy rzeczowej dla beneficjentów ostatecznych

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu