Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności

Radosnego Alleluja!

Radosnego Alleluja!

Wójt Gminy Pcim Daniel Obajtek, Radni Gminy Pcim, Radni Powiatowi Gminy Pcim, Sołtysi i Pracownicy Urzędu życzą Wszystkim pełnych Bożej miłości i pokoju zdrowych Świąt Wielkiej Nocy, najobfitszych łask i błogosławieństw od Zmartwychwstałego Chrystusa. Życzymy wszystkim takiej Wielkanocy, która przepędza lęk, zwycięża wątpliwości, roznieca radości, karmi nadzieją i pozwala w naszym życiu zmartwychwstać Chrystusowi.

 

Informacja o pracy Urzędu Gminy Pcim 03 kwietnia 2014 r.

Informacja o pracy Urzędu Gminy Pcim 03 kwietnia 2014 r.

W Wielki Piątek 03 kwietnia 2014 r. Urząd Gminy Pcim czynny jest do godz. 12:00

 

FIO Małopolska Lokalnie - zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!

FIO Małopolska Lokalnie - zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!

Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2.000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które mają siedzibę i planują realizować działania na terenie gmin i powiatów w województwie małopolskim. Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach Małopolski. W powiecie myślenickim konkurs organizuje Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS....

 

"Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga"

Wzorem lat ubiegłych w Gminie Pcim przeprowadzone zostały eliminacje gminne XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, której organizatorem jest Komenda Głównej Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!” Dnia 30 marca 2015 r. zakończył się I etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży. Konkurs rozwinął dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może...

 

Konferencja podsumowująca szkolenie w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Pcim

Konferencja podsumowująca szkolenie w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Pcim

W dniu 26 marca br. o godz. 15.00 w sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu obyła się konferencja podsumowująca rezultaty szkolenia w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności...

 

Od 1 kwietnia 2015 r. zmiana godzin pracy w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

Od 1 kwietnia 2015 r. zmiana godzin pracy w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Cywilnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 211), z dniem 1 kwietnia 2015 r. nastąpi połączenie organizacyjne urzędów i izb skarbowych w jedną jednostkę budżetową, stanowiącą urząd w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej. W związku z koniecznością ujednolicenia godzin pracy we wszystkich urzędach skarbowych od dnia 1 kwietnia 2015 r. Urząd Skarbowy w Myślenicach będzie dostępny dla podatników w godzinach:...

 

Pomoc w bezpłatnym wypełnianiu zeznań podatkowych

Pomoc w bezpłatnym wypełnianiu zeznań podatkowych

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nadzieja” w Stróży informuje, że bezpłatnie pomaga w wypełnianiu zeznań podatkowych za 2014 r. Pomoc skierowana jest w szczególności do osób niepełnosprawnych, starszych, emerytów i rencistów. Osoby, które nie mają możliwości samodzielnego rozliczenia się, a chcą  skorzystać z przysługujących im ulg i odliczeń ( w tym ulgi internetowej, ulgi na dzieci) lub też chcą  przekazać 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego proszone są o kontakt z naszą organizacją – numer telefonu: 511-967-702 Stowarzyszenie...

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Pcim

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Pcim

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że w dniu 30 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17 odbędzie się V sesja Rady Gminy Pcim.   Porządek obrad: Otwarcie V sesji Rady Gminy Pcim. Przedstawienie porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Pcim w 2014 r. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Urzędu Gminy Pcim za 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie....

 

Gimnazjaliści z Trzebuni w TVP Kraków

Gimnazjaliści z Trzebuni w TVP Kraków

W dniu 23 marca 2015 roku młodzież Publicznego Gimnazjum nr 3 w Trzebuni wraz z opiekunami panią mgr Anitą Szybut, panią mgr Agatą Cieslik oraz dyrektorem gimnazjum mgr Adamem Pawlikowskim, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym, którego celem było zapoznanie się z tajnikami wiedzy oraz sekretami telewizji. TVP Kraków to telewizja regionalna, każdy z nas ma ją w domu, każdy ją ogląda prawie codziennie a tylko nieliczni mogą ją poznać od środka. Jak wygląda praca dziennikarza, operatora, montażysty, scenarzysty? Jak tworzy się scenę studia? Jak montuje obrazy? Czym różni się kamerzysta od operatora?...

 

Wybrano sołtysów i rady sołeckie

Wybrano sołtysów i rady sołeckie

W miesiącu marcu odbyły się zebrania wiejskie w gminie Pcim, na których mieszkańcy dokonali wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową czteroletnią kadencję. Pierwsze zebranie wiejskie odbyło się 15 marca w Sołectwie Pcim Sucha o godz. 10:00. W zebraniu udział wzięło 80 mieszkańców. Na sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę p. Mariana Kalisz, który otrzymał 75 głosów. Sołtysem Sołectwa Pcim Sucha wybrany został p. Marian Kalisz. W skład Rady sołeckiej wybrani zostali: 1/ Marian Kubic, 2/ Jan Kudłacz, 3/ Bolesław Pajka. W samo południe odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie...

 
 
Zobacz aktualności archiwalne
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA