Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności

Ogłoszenie o trwającym naborze wniosków

Ogłoszenie o trwającym naborze wniosków

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Pcim informuję o trwającym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku na terenie Gminy Pcim. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Dofinansowaniem objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na...

 

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi...

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Stróży - SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Szkoła Podstawowa nr 3 w Stróży - SZKOŁA WSPÓŁPRACY

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 3 jako jedna z terenu gminy Pcim przystąpiła do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. To nowy ogólnopolski projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem tego przedsięwziecia było opracowanie wielokierunkowych zasad dobrej współpracy pomiędzy nauczycielami, dyrekcją, uczniami i rodzicami, określenie celów tej współpracy i obszarów w jakich chcemy współpracować. Program nosi nazwę: „STRÓŻE WSPÓŁPRACY” (Szkolny Program Aktywnej Współpracy)....

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 ROKU Z TERENU GMINY P C I M

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 ROKU Z TERENU GMINY P C I M

 

Zasady i korzyści związane z przesyłaniem deklaracji, w szczególności zeznań podatkowych PIT przez Internet

Zasady i korzyści związane z przesyłaniem deklaracji, w szczególności zeznań podatkowych PIT przez Internet

ZAPROSZENIE - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie zaprasza wszystkich Podatników na szkolenia warsztatowe, podczas których zaprezentowane zostaną najważniejsze zasady i korzyści związane z przesyłaniem deklaracji, w szczególności zeznań podatkowych PIT przez Internet. Szkolenia odbędą się w dniach: 14 stycznia  2015 r. o godz.  10.00 – 11.00; 21 stycznia 2015 r. o godz.  14.00 – 15.00; 28 stycznia 2015 r. o godz.  10.00 – 11.00; 03 lutego 2015 r. o godz. 14.00 – 15.00; 10 lutego 2015 r. o godz. 10.00 - 11.00; 17 lutego 2015 r....

 

PILNE! Wykaz placówek zabezpieczających świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r.

PILNE! Wykaz placówek zabezpieczających świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r.

Aktualizacja 07 stycznia 2015 r.: Uprzejmie informujemy, że od 07 stycznia 2014 r. wszystkie placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Pcim są otwarte i przyjmują pacjentów. Aktualizacja 05 stycznia 2015 r.: Informacja dotycząca zamkniętych placówek POZ, które nie podpisały aneksów do umów oraz tych placówek, które mogą świadczyć usługi w najbliższym sąsiedztwie - pobierz je klikając w ten komunikat. W związku z prowadzonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia rozmowami, dotyczącymi odnowienia umów z niektórymi świadczeniodawcami podstawowej...

 

Informacja

Informacja

Obowiązek sprawozdawczy względem Marszałka Województwa Małopolskiego za 2014 rok Zgodnie z prośbą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, Urząd Gminy w Pcimiu przypomina podmiotom o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego: Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje...

 

III sesja Rady Gminy Pcim - 30 grudnia 2014 roku w Urzędzie Gminy Pcim

III sesja Rady Gminy Pcim - 30 grudnia 2014 roku w Urzędzie Gminy Pcim

Z A W I A D O M I E N I E Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że w dniu  30 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17 odbędzie się III sesja Rady Gminy Pcim. Porządek obrad: 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Pcim. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pcim na 2015 rok  i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pcim na 2015 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pcim...

 

Krótka podróż w dalekie kraje

Krótka podróż w dalekie kraje

W niedzielne popołudnie 7 grudnia, przyjemnie spędziliśmy czas w Gimnazjum, rozmawiając o podróżach przy kawie i ciastku. Dalekie kraje Ziemi Świętej w pięknym, żartobliwym opowiadaniu przybliżył nam Ksiądz Profesor Stanisław Bzowski. Podążaliśmy za księdzem przez miejsca związane z życiem Jezusa. Od miasta Nazaret i Groty Zwiastowania, przez miejsce narodzenia - Betlejem, Pole Pasterzy, aż do Góry Oliwnej, Drogi Krzyżowej i groty Grobu Pańskiego. Zobaczyliśmy wiele pięknych świątyń i wysłuchaliśmy opowiadań o tym jak różnorodna jest kultura i religia w Ziemi Świętej. Wśród 45 uczestników...

 

Informacja dotycząca prognozowanego na kolejne dni silnego wiatru

Informacja dotycząca prognozowanego na kolejne dni silnego wiatru

Według prognozy IMGW w ciągu następnych trzech dni spodziewać się należy silnego wiatru z kierunku południowo-zachodniego, początkowo na północy kraju, a od nocy z czwartku na piątek do soboty w pozostałej części. Najsilniej wiać będzie w piątek na Wybrzeżu i w górach, gdzie porywy wiatru osiągną do 100-110 km/h, a w głębi kraju 85 km/h. Zjawisko skutkować może uszkodzeniami napowietrznych sieci energetycznych oraz budynków i infrastruktury, a także utrudnieniami w przejezdności szlaków komunikacyjnych. Ocena zagrożenia: - Według prognozy niebezpiecznych zjawisk IMGW na przeważającym...

 
 
Zobacz aktualności archiwalne
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA