Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności

VI Edycja Konkursu Jęzka Angielskiego "Master of English"

VI Edycja Konkursu Jęzka Angielskiego

Dnia 22 lutego  przedstawiciele pięciu szkół podstawowych klas IV-VI stawili się w SP nr 3 w Pcimiu-Suchej zwarci i gotowi do podjęcia konkursowych zmagań z języka angielskiego. Początkowo dało się wyczuć lekkie napięcie uczestników, stopniowo jednak przerodziło się ono w uśmiech i zadowolenie widoczne na twarzach dzieci, by w rezultacie stać się dobrą zabawą. Przygotowane konkurencje bardzo się bowiem podobały. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoją znajomość słownictwa, gramatyki i pisowni angielskiej oraz kultury brytyjskiej. Różnorodność zadań, formy ich rozwiązywania bardzo uczniom...

 

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pcim

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pcim

 Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że w dniu  24 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Pcim. Porządek obrad: 1.    Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy Pcim. 2.    Przedstawienie porządku obrad. 3.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pcim oraz...

 

Zawiadomienie - zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Pcim Centrum

Zawiadomienie - zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Pcim Centrum

Uprzejmie informuję, że zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Pcim Centrum odbędzie się w dniu 5 marca 2017 r. o godz.  16.30 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pcimiu – sala gimnastyczna. Porządek zebrań wiejskich: 1. Sprawozdanie Wójta z działalności na terenie gminy i sołectwa 2. Sprawy bieżące. Sołtys Sołectwa Pcim Centrum Piotr Róg

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

pismo - kliknij,aby pobrać-

 

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych. Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej. Firmy proponują także...

 

Konsultacje z organizacjmi pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski, którę będą trwać od 17 lutego do 3 marca br. Pismo -kliknij,aby pobrać- Harmonogram spotkań -kliknij,aby pobrać-

 

OGŁOSZENIE - ZEBRANIA SOŁECKIE

OGŁOSZENIE - ZEBRANIA SOŁECKIE

Uprzejmię informuję, że w dniu 26 lutego 2017 roku odbędą się zebrania wiejskie w sołectwach: - Sołectwo Trzebunia  o godz. 16.00  w Szkole Podstawowej  w Trzebuni (II piętro) - Sołectwo Stróża Dolna o godz. 9.15  w  Strażnicy (OSP Stróża) - Sołectwo Stróża Górna  o godz.12.30 w Szkole Podstawowej NR 3 w Stróży Porządek zebrania wiejskiego: 1.Sprawozdanie Wójta z działalności na terenie gminy i sołectwa. 2.Sprawy bieżące.   Sołtys Sołectwa Trzebunia   Józef Oskwarek Sołtys Sołectwa Stróża Dolna   Stanisław Firek Sołtys...

 

Dzieci i młodzież z Gminy Pcim na zimowisku w 2017r.

Dzieci i młodzież z Gminy Pcim na zimowisku w 2017r.

W dniach od 7 lutego 2017 roku do dnia 12 lutego 2017 roku 70 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pcim (Stróża, Pcim, Trzebunia) już po raz dziewiąty miała okazję uczestniczyć w zimowisku w Białym Dunajcu.  Organizatorem cyklicznej imprezy był LKS Trzebunia a współorganizatorem dyrektor Publicznego  Gimnazjum nr 3 w Trzebuni Adam Pawlikowski (kierownik zimowiska)oraz Przewodniczący Komisji Edukacji w Gminie Pcim Pan Jan Mirochna. Zimowisko wspiera honorowym patronatem Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk. W zimowisku wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy...

 

Rozpoczynamy program Szkolny Klub Sportowy

Rozpoczynamy program Szkolny Klub Sportowy

Od 23 stycznia 2017 na terenie Gminy Pcim rozpoczął się program Ministerstwa Sportu  i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”. Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów bez względu na wiek, płeć  oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.  Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni...

 

OGŁOSZENIE - ZEBRANIA SOŁECKIE

OGŁOSZENIE - ZEBRANIA SOŁECKIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 lutego 2017 roku odbędą się zebrania wiejskie w sołectwach: 1) Pcim Sucha o godz. 10.15 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pcimiu. 2) Pcim Krzywica o godz. 12.00 w budynku byłej szkoły podstawowej w Pcimiu Krzywicy. Porządek zebrań wiejskich: 1. Sprawozdanie Wójta z działalności na terenie gminy i sołectwa. 2. Sprawy bieżące. Sołtys Sołectwa Pcim Sucha Marian Kalisz Sołtys Sołectwa Pcim Krzywica Janina Szczepaniec

 
 
Zobacz aktualności archiwalne
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu