Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Drodzy mieszkańcy Gminy Pcim, Przyjaciele!   W dniu dzisiejszym na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela, Pani Premier Beata Szydło powierzyła mi pełnienie obowiązków Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie. Jest to równocześnie ogromne wyzwanie. Zdecydowałem, iż przyjmę to powołanie a co za tym idzie zrzeknę się mandatu do pełnienia funkcji Wójta Gminy Pcim zgodnie z przepisami prawa. Chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować za te 9 lat  wspólnej pracy na rzecz Gminy...

 

Ruszyły Halowe Mistrzostwa Krakowa - Pcimianka w elitarnych grupach!!!

Ruszyły Halowe Mistrzostwa Krakowa - Pcimianka w elitarnych grupach!!!

Ruszyły Halowe Mistrzostwa Krakowa - Pcimianka w elitarnych grupach!!! Po znakomitej rundzie jesiennej naszych drużyn na boiskach ligowych przyszedł czas na rywalizacje w Halowych Mistrzostwach Krakowa. Szkółka Piłkarska Pcimianki w tym roku do rozgrywek halowych w Krakowie zgłosiła rekordową liczbę drużyn bo aż pięć. Udział w Halowych Mistrzostwach jest tym bardziej cennym doświadczeniem, gdyż każda z naszych zgłoszonych drużyn będzie rywalizować w elitarnych grupach. Halowe Mistrzostwa Krakowa to najbardziej prestiżowy turniej rozgrywany każdego roku w Małopolsce. Najmłodszymi reprezentantami Szkółki...

 

Od 1 stycznia 2016 r. zmiana właściwości w VAT

Od 1 stycznia 2016 r. zmiana właściwości w VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach informuje, że od 1 stycznia 2016 r. ulegną zmianie przepisy dotyczące określenia właściwości miejscowej w zakresie podatku od towarów i usług – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649). W związku z wyżej wymienioną zmianą od 1 stycznia 2016 r. do określenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 §1 ustawy –...

 

Nocne zajęcia w Willi Decjusza

Nocne zajęcia w Willi Decjusza

Uczniowie klas III – VI  Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży w dniach 19 - 20 listopada wzięli udział w zajęciach edukacyjnych Dukaty Decjusza. Projekt realizowany był w zabytkowej renesansowej Willi Decjusza w Krakowie, co przyczyniło się do atrakcyjności i efektywności zajęć. Dukaty Decjusza to program popularyzujący wiedzę z ekonomii, historii i numizmatyce. Tematem zajęć były wybrane zagadnienia związane z historią pieniądza od starożytności po współczesność, jego  wartość i rola, polityka monetarna oraz numizmatyka. W części zajęć na tle epoki renesansu przedstawione są postacie Mikołaja...

 

24 grudnia 2015 roku (Czwartek/Wigilia Bożego Narodzenia) - Urząd Gminy w Pcimiu będzie nieczynny!

24 grudnia 2015 roku (Czwartek/Wigilia Bożego Narodzenia) - Urząd Gminy w Pcimiu będzie nieczynny!

ZARZĄDZENIE Nr 173/2015 WÓJTA GMINY PCIM z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: wymiaru czasu pracy w miesiącu grudzień 2015 roku. Działając na podstawie art. 33 ust, 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 póz. 1515 ) oraz w oparciu o unormowania zawarte w treści art. 129 § 1, art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. 2014. 1502) - zarządzam, co następuje §1 W miesiącu grudzień 2015 roku w harmonogramie czasu pracy w Urzędzie Gminy Pcim - dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) ustalam jako dzień wolny...

 

Teatr i nie tylko - bez barier. Retrospekcja i spotkanie końcowe

Teatr i nie tylko - bez barier. Retrospekcja i spotkanie końcowe

Dobiegła końca realizacja projektu „Teatr i nie tylko-bez barier” przez grupę Aktywni Razem wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nadzieja” w Stróży. Projekt był finansowany ze środków FIO Małopolska Lokalnie, a operatorem był ARTS Myślenice. Założeniem tego projektu było pobudzenie seniorów i osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Pcim do aktywniejszego uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym gminy, poprzez poznanie nowych, ciekawszych form spędzania wolnego czasu, poznanie teatru,  arkan sztuki aktorskiej,...

 

Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu wraz z Gimnazjum w Trzebuni realizuje projekt Każdy jest dla Wszystkich

Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu wraz z Gimnazjum w Trzebuni realizuje projekt Każdy jest dla Wszystkich

Od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Trzebuni realizowany będzie projekt „Każdy jest dla wszystkich”. Projekt wdrażany będzie dzięki środkom z dotacji celowej z rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016 i środkom własnym Gminy. To już drugie finansowanie z tego programu, które Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu – Gmina Pcim pozyskała w tym roku. Projekt „Każdy jest dla Wszystkich” skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli Publicznego Gimnazjum...

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Pcim zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w terminie od 23.11.2015 r. do 14.12.2015 r. wykazu nieruchomości w siedzibie Urzędu Gminy Pcim przeznaczonych pod wynajem nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pcim Nr XII/69/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. Pcim, dnia 23.11.2015 r.

 

Tak się kręci w Pcimiu

Tak się kręci w Pcimiu

Jak mądrze korzystać ze smartfonów, tabletów i Internetu mieli za zadanie pokazać w krótkich filmikach uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu. Mamy świadomość, że możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii w celach dydaktycznych są ogromne i wzrastają z roku na rok. Zadanie wykonania filmów związane było z udziałem w ogólnopolskim konkursie „Jestem SMART” organizowanym przez magazyn „IT w Edukacji”. Efektem pracy naszych podopiecznym jest 7 filmów. Dzieci bardzo się starały, aby każda praca była inna, wymyślały scenariusze, stroje, a także ćwiczyły...

 

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pcim

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pcim

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że w dniu 20 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17 odbędzie się XII sesja Rady Gminy Pcim.   Porządek obrad: Otwarcie XII sesji Rady Gminy Pcim. Przedstawienie porządku obrad. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pcim w roku szkolnym 2014/2015. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków...

 
 
Zobacz aktualności archiwalne

Kalendarz

Informacje dodatkowe


Szanowni Państwo

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pcim na lata 2016-2022 zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań zawartych w niniejszej ankiecie. Uzyskane opinie pomogą nam określić priorytety Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz ułatwią przygotowanie dokumentu.
ANKIETA - WYPEŁNIJ


Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowyHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KONTA URZĘDU - PODATKI, OPŁATY
INFORMATOR O POWSZECHNEJ
SAMOOBRONIE LUDNOŚCI

Newsletter

Darmowe informacje na Twój e-mail
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca