Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności: OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY PCIM Daniela Obajtka

Informuję, że w dniu 15 kwietnia 2013 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego dokonali zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia mnie do Policyjnej Izby Zatrzymań, dodatkowo w tym dniu przesłuchali, niektórych pracowników Urzędu Gminy oraz przeglądali i kserowali dokumentację, znajdującą się w Urzędzie.

W dniu 16 kwietnia 2013 r., zostałem przesłuchany przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i złożyłem obszerne wyjaśnienia. Po złożeniu przeze mnie wyjaśnień został mi postawiony zarzut rzekomego popełnienia przestępstwa z art. 228§1 kodeksu karnego, polegającego na przyjęciu korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Jednocześnie Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego  w Ostrowie Wielkopolskim z wnioskiem o zastosowanie wobec mnie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Dnia 17 kwietnia 2013 roku o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, na którym Sąd wydał postanowienie o niestosowaniu wobec mnie aresztu tymczasowego ani innego środka zapobiegawczego  o nieizolacyjnym charakterze (poręczenia majątkowego, dozoru, zatrzymania paszportu). Jednocześnie Sąd nakazał natychmiastowe zwolnienie mnie, wskazując, że nie istniała żadna z przesłanek zastosowania środka zapobiegawczego, a zebrany przez Prokuraturę materiał dowodowy nie daje żadnych podstaw do przyjęcia, iż popełnienie zarzucanego mi czynu było bardzo prawdopodobne. Jedynym dowodem, na którym oparła się Prokuratura, stawiając mi zarzut popełnienia przestępstwa są zeznania świadka, zatrzymanego w innej sprawie. Dodatkowo Sąd wskazał na luki oraz brak logiki w formułowanym przez tego świadka ciągu zdarzeń, które jakoby polegać miały na wręczeniu mi korzyści majątkowej w zamian za obietnicę korzystnego rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, Sąd po analizie materiału dowodowego wskazał, że nie mogłem mieć żadnego wpływu na wynik przetargu, nie zasiadam bowiem w komisji przetargowej, a wykonawca, w imieniu którego miała być rzekomo wręczona korzyść, został wykluczony z postępowania już na samym początku.

Obecnie toczy się przeciwko mnie postępowanie przygotowawcze, które może zakończyć się skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia. Jeżeli dojdzie do postępowania sądowego zamierzam w nim całkowicie oczyścić się z postawionego mi zarzutu.

Jednocześnie zastrzegam, że każda nieuprawniona i niezgodna z prawem próba wykorzystania podanych przeze mnie powyższych informacji, zwłaszcza sugestia popełnienia przez mnie jakiegokolwiek przestępstwa spowoduje podjęcie kroków prawnych, mających na celu ochronę mojego dobrego imienia,   ale także ochronę społeczności lokalnej Gminy Pcim.
Wskazuję przy tym, iż wszystkie sprawy, które wytoczyłem przed Sądem w celu ochrony moich dóbr osobistych zakończyły się dla mnie korzystnie prawomocnymi wyrokami oraz zawarciem korzystnej dla mnie ugody sądowej. We wszystkich tych sprawach Sąd nakazał przeproszenie mnie i przyznanie, iż wszystkie informacje, jakoby popełniłem przestępstwo okazały się nieprawdziwe i miały na celu jedynie zdyskredytowanie mnie jako urzędującego Wójta Gminy Pcim.

Pcim, dnia 26 kwietnia 2013 r.
Daniel Obajtek
 
 

Wróć na poprzednią stronę
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu